Regelverk og retningslinjer

HiMolde er forpliktet til å følge gjeldende lover og regler som regulerer vår virksomhet, og har laget retningslinjer og avtaler for å oppfylle disse. Her har vi samlet de fleste lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer og avtaler som gjelder for hele institusjonen.

UH-loven, forvaltningsloven og offentleglova