Personvern ved Høgskolen i Molde

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne siden beskriver hvilke personopplysninger som behandles på Høgskolen i Molde, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.  Les om personvern og bruk av cookies på www.himolde.no

Personvern knyttet til forskning

Om bruk av personopplysninger i forskning, melding til NSD m.m.

Personvernombud

Høgskolen i Molde har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved høgskolen. Personvernombudet for administrative behandlinger av personopplysninger kan nås via e-post: personvernombud@himolde.no

Oversikt over behandlinger av personopplysninger

Lov om personopplysninger ble revidert i 2018, med nye krav til hvordan personopplysninger skal behandles.

Revisjonen medfører at HiMolde må ha oversikt over all vår behandling av personopplysninger. Vi skal ha oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler, hvor vi lagrer dem og hvilke systemer vi bruker. Informasjonen nedfelles i pålagt protokoll. 

Ansatte som igangsetter nye behandlinger, skal registrere disse. (link til skjema)

Ta kontakt med personvernombudet dersom du har spørsmål på e-post personvernombud@himolde.no 

Personvernretningslinjer ved bruk av videoundervisning

Særskilt gjeldende for undervisning i periode med utbrudd av Korona-virus: