Jens Petter Straumsheim

Direktørens stab
English version of this page Stilling
Informasjonssjef
Kontakt
+4771214121
+4795700194
Studiested
Molde
Kontornr.
C.419

Arbeidsområder

Stillingen som informasjonssjef ved HiMolde innebærer ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon, med et særlig ansvar for studentrekrutteringen.

Bakgrunn

Utdanning

Etter fullført videregående skole og førstegangstjeneste, startet jeg som student ved dhMolde og grunnfag i statsvitenskap, høsten 1985. Året etter fortsatte jeg på det 2-årige studiet i økonomi og administrasjon ved samme høgskole, før jeg til slutt dro til Kristiansand og avsluttet med et påbyggingsstudium innen internasjonal markedsføring og strategi ved Agder dh, våren 1989.

 

Arbeidserfaring

Fra januar 1990 til februar 1992 var jeg tilsatt som forskningsassistent ved Forskningssenter Molde, senere Møreforsking Molde AS. Jeg arbeidet da ved SIMI (Senter for internasjonal markedsinformasjon), hvor hovedproduktet var innhenting og analyser av markeds- og konkurrentinformasjon.

Fra februar 1992 var jeg tilsatt som økonomikonsulent ved dhMolde, før jeg i mars 1993 ble tilsatt i en nyopprettet stilling som informasjonskonsulent ved dhMolde og senere som informasjonssjef ved Høgskolen i Molde, en stilling som jeg har i dag.

I en periode på et drøyt år, fra juni 2001 til juli 2002, var jeg tilsatt som spesialkonsulent ved Kommunenes Sentralforbund, Møre og Romsdal, med hovedfokus på prosjekt knyttet til kommunenes dialog med innbyggerne og digitale tjenester.

Emneord: Vortex, kommunikasjon, informasjon, webredaktør

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:03 - Sist endret 3. des. 2020 09:44