Emmy Elizabeth Langøy

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195828
Studiested
Molde

Bakgrunn

Vernepleier, utdannet i Molde i 2004. Har yrkeserfaring fra tjenester for funksjonshemmede i kommune og spesialisthelsetjeneste og fra psykisk helsevern i kommune og sjukehus. Ledererfaring. Mastergrad i 'Mestring og myndiggjøring' i Volda og doktorgrad fra NTNU, Institutt for sosialt arbeid. 

Er fagansvarlig på Videreutdanningen Habilitering og miljøarbeid som kan inngå i masterprogrammet ved HiMolde.

Er leder for Forskningsgruppa Habilitering og funksjonshemming (HIM)

Er medlem i Gruppe for livsløpsforsking ved Høgskulen i Volda (HVO)

Har en bistilling ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB).  RHAB er under Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
– Psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 

Publikasjoner

 • Langøy, Emmy Elizabeth (2018). Annerledes er ikke noe man er, men noe man blir? : strategier i identitetsforhandlinger blant tidligere særvilkårselever i videregående skole. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  11(1), s 42- 55 Vis sammendrag
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Kvalsund, Rune (2018). Vulnerable youth – dependency or independence? : school experiences, transitions and adaptation to and within adult life. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  20(1), s 296- 305 . doi: 10.16993/sjdr.34 Vis sammendrag
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Mellom mestring og avmakt : faktorer som påvirker integrasjon i ordinært arbeid hos tidligere ‘særvilkårselever’ i videregående skole. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  82(5), s 57- 69 Vis sammendrag
 • Langøy, Emmy Elizabeth; Kvalsund, Rune & Myklebust, Jon Olav (2016). Tilpasning til voksenlivet - samspillet mellom generelle lærevansker, psykososiale vansker og spesialpedagogiske tiltak. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  19(3), s 221- 240 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-03-02

Se alle arbeider i Cristin

 • Langøy, Emmy Elizabeth; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2021). En evaluering av videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM). Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2021:1.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Autismespektertilstander – tilnærminger og tiltak.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Brillene vi ser med – ‘normalitetsbrillene eller avviksbrillene’?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Evalueringsprosjektet VHM 2020.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Frå tal til tale : tidlegare særvilkårselevars erfaringar frå overgangen til vaksenlivet, I: Finn Ove Båtevik; Rune Kvalsund & Jon Olav Myklebust (red.),  Vegar til vaksenliv - livsløp og sosial inkludering.  Høgskulen i Volda.  ISBN 978-82-7661-359-9.  Kapittel 5.  s 95 - 111
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Innledning om prosjektet.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). «La meg høre din røst!» Høring på: Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Prosjektet «Evaluering VHM 2020» : Innlegg på TPS-bloggen.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). Samskaping og kunnskapsutvikling i praksis - SKUP.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2020). «Vi er ikke spesielle nå, men tar du oss ut av klassen så blir vi spesielle..» : Om annerledeshet og skolegang.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Normalitet og avvik.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Spesialundervisning - en risikosport?. Tidens Krav.  s 28
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Spesialundervisning - en risikosport?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 35
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2019). Tvangsbegrensingsloven.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Sørum, Veronika (2019, 31. januar). Spesialtiltak i skolen hadde motsatt effekt.  forskning.no. Vis sammendrag
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Søum, Veronika (2019, 31. januar). Spesialtiltak i skolen hadde motsatt effekt.  gemini.no. Vis sammendrag
 • Langøy, Emmy Elizabeth; Ålandslid, Vetle; Lie, Daniel; Haug, Peder; Nordahl, Thomas; Fløisbonn, Britt Eva S. & Eid, Anders (2019, 24. februar). Vetle (19) sliter fortsatt med blikkene han får når han går inn i et klasserom. [Internett].  tv2.no.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2018). Arbeidsinkludering og funksjonsvansker hos tidligere særvilkårselever i videregående skole.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2018). Livsløp i ulendt terreng? : tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet. Doktoravhandlinger ved NTNU. 2018:331.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2018). Overganger til voksenlivet for personer i sårbare situasjoner.
 • Bromstad, Thrine Marie Nøst & Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Autismespekterforstyrrelser – kompetansebehov og forslag til utdanningstilbud.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Mellom mestring og avmakt : faktorer som påvirker integrasjon i ordinært arbeid hos tidligere ‘særvilkårselever’ i videregående skole.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Metodiske valg og refleksjoner - underveis i master og PhD-arbeid.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Sjølstendig – eller avhengig?:hvilke vilkår og rammer gir mulighet til å delta og leve sjølstendig, og hva holder folk tilbake i avhengighet og passivitet?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2017). Sårbar ungdom og risiko for marginalisering ved overgangene til voksenlivet.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2016). Annerledes - eller annerledes behandlet? Erfaring med hjelpetiltak og stigmatisering blant voksne personer som var kategorisert med generelle lærevansker eller psykososiale vansker i videregående skole..
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2016). Overganger til voksenlivet.Forskningsprosjekt med kvantitative og kvalitative analyser..
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2016). Veien til voksenlivet  hos tidligere "særvilkårselever"-  går den mot sjølstendighet eller avhengighet?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2015). Avhengighet - eller sjølstendig liv? Voksentilpasning hos kvinner og menn med særskilt tilrettelagt undervisning i videregående skole..
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2014). Overganger til voksenlivet for sårbare unge - trygd eller arbeid?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth (2014). Psykososiale vansker - en særlig utfordring i tilpasninga til voksenlivet?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Kvalsund, Rune (2014). Transition to adulthood for vulnerable young adults - social security or work and independent living?.
 • Langøy, Emmy Elizabeth; Kvalsund, Rune & Myklebust, Jon Olav (2014). Vulnerable young adults - Employment or social security and welfare? Patterns of adaptation during adult life. Presentert på symposiet Patterns of Social Integration, Exclusion and Adaptation in Transitions to Adulthood for Vulnerable Children, Youth and Adults. Chair: Ewelina Rydzewska. Discussant: Ann Pirrie. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:08 - Sist endret 28. mars 2019 10:12