Heidi Viviann Haavardsen

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4771214147
+4741573624
Studiested
Molde
Kontornr.
B-112

Arbeidsområder

Som dekan er jeg faglig og administrativ ansvarlig for Avdeling for Helse- og sosialfag (HS). Jeg deltar i høgskolens ledergruppe og rapporterer til rektor og høgskoledirektør.

Som dekan er min rolle å legge tilrette for kvalitetsutvikling og ta ansvar for;

 • Avdelingens studietilbud innen helse- og sosialfag både på bachelor, master og doktorgradsnivå.
 • Kvalitetsutvikling av studier, undervisning og forskningsområder som utvikles innenfor avdelingens kjerneområder på alle nivå, i tråd med høgskolens og avdelingens mål og strategiplan.
 •  Å ha fokus på god personalledelse og å opparbeide et godt og aktivt arbeids- og læringsmiljø både for ansatte og studenter i avdelingen
 • Resultatansvar, strategisk planlegging og utvikling av kjernevirksomheten, samt et tett samarbeid med samfunns- og arbeidsliv både regionalt og nasjonalt - i tråd med  samfunnsoppdraget.
 • Ressursdisponering og økonomistyring.

Bakgrunn

Dekanskolen fra Universitets og Høgskolerådets (UHR) lederutviklingsprogram - 2012.  Hovedfag helsefag - studieretning sykepleievitenskap fra Institutt for Samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Helsepedagogikk. Pedagogisk utdanning (PPU) og Spesialpedagogikk ved Møre og Romsdal DH i Volda. Ledelse for offentlig tilsatte ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda. Autorisert sykepleier fra  Nasjonalforeningen og Møre og Romsdal  sykepleieskole, Molde 

Ledererfaring - fra kommunal sektor (10 år): Ledende helsesøster, Pleie og omsorgsleder og Avdelingsleder i sykehjem. 

Lektor med tilleggsutdanning i videregående skole, - prosjektleder for voksenopplæring i helse- og sosialfag, lærer i spesialpedagogikk og norskopplæring for fremmedspråklige. 

Verv

HiMolde 

 • Dekan ved Avdeling for Helse- og sosialfag fra 2012 - d.d 
 • Avdelingsstyret (AHS) –leder
 • Skikkethetsnemnda – leder
 • Forskningsutvalget –medlem
 • Studieutvalget – medlem
 • Doktorgradsutvalget HIM/AHS og HiVolda – møte og talerett
 • Forskningsforumet  AHS – møte og talerett

Eksterne samabeidsorgan og utvalg - et utdrag

 • Regionalt samarbeidsorgan i Helse Midt Norge -RHF,  for utdanning, forskning og innovasjon – medlem for HiMolde og HiVolda. Samarbeidsorganet  er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt Norge – RHF og universitet og høgskoler i regionen.  (2017 - ) Se link -   https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
 • Regionalt Samarbeidsutvalg for utdanning,  Helse Midt Norge -RHF - medlem. (2017 -)  
 • Lokalt samarbeidsutvalg mellom Helse Møre og Romsdal –HF, høgskolene, kommunene og fylkeskommunen – medlem (2009 -)

Tidligere eksterne verv - et utdrag

 • 2009 -2016:  Samarbeidsorganet Helse Midt Norge - RHF og Høgskolene – medlem,  og 2 år som leder
 • 2012 – 2016: Samarbeidsorganet Helse Midt Norge - RHF og NTNU –medlem
 • Midt Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning -medlem
 • ATV i videregående skole og plasstillitsvalgt i fylkesstyret - Lærerforbundet

Publikasjoner

 • Bovim, Gunnar; Husebekk, Anne; Rokne, Berit; Grøndahl, Terje; Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Kapstad, Heidi; Lyssand, Anita; Haavardsen, Heidi Viviann & Lie, Tove (2020, 16. mars). Ansatte og studenter skal innrulleres som reservepersonell.  Khrono.no.
 • Haavardsen, Heidi Viviann & Kristoffersen, Steinar (2020). Vi samarbeider om å utdanne helsepersonell. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Melbye, Marita; Johnsen, Inger & Haavardsen, Heidi Viviann (2020, 13. juni). Styrkes som studieby.  Tidens Krav.
 • Haavardsen, Heidi Viviann (2019, 06. juli). Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund.  Tidens Krav.
 • Haavardsen, Heidi Viviann & Feirud, Morten (2019, 03. september). Høgskolen fortsetter å satse i Kristiansund : nytt studium klart.  Tidens Krav.
 • Haavardsen, Heidi Viviann; Klausen, Ingebjørg & Hagen, Rigmor Sjaastad (2019, 21. februar). Helt klart behov for dette arrangementet.  Romsdals Budstikke. Vis sammendrag
 • Johansen, Jessica; Ekeberg, Helene; Haavardsen, Heidi Viviann & Feirud, Morten (2019, 30. august). Jessica (19) og Helene (18) er blant de første elevene på nytt studie: – Hørt mye bra om skolen.  Tidens Krav.
 • Langøy, Gerd Marit; Eide, Jan Ragnvald; Haavardsen, Heidi Viviann & Tomren, Lasse (2018, 20. april). Søknadsrekord for høgskolen.  Romsdals budstikke. Vis sammendrag
 • Haavardsen, Heidi Viviann (2017). Rektorvalget 2017 : en samlet høgskole. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Kristoffersen, Steinar; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Panzer, Georg; Haavardsen, Heidi Viviann & Brunvoll, Øyvind (2017, 28. april). Derfor vil disse fire bli høgskolerektor : to kvinner og to menn har meldt seg på i kampen om rektorjobben på Høgskolen i Molde.  Romsdals budstikke.
 • Haavardsen, Heidi V. (2008). Foreldre til kronisk syke/funksjonshemmede barn og retten til individuell plan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 19. jan. 2019 19:52