Solveig Karin Bø Vatnar

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771195835
Studiested
Molde
Kontornr.
B-302

Arbeidsområder

 • Professor ved videreutdanning, master og PhD, Avdeling for Helse- og sosialfag (AHS)
 • Forsker med professorkompetanse ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus

Fagområder

 • Vold i nære relasjoner
 • Psykologi
 • Risikovurdering (vold)
 • Drap (partnerdrap)
 • Politiets arbeid med vold i nære relasjoner
 • Vitenskapelig metoder (kvantitativt og mixed)

Bakgrunn

 • Cand. Psychol., Universitetet i Oslo 1995
 • Psykolog 1995
 • Psykologspesialist 2002
 • PhD, Universitetet i Oslo 2009
 • Førsteamanuensis 2012
 • Professor 2018

Utvalgte prosjekter

 • An interarctional perspective on women subject to intimate partner violence (PhD prosjekt)
 • Intimate partner homicide. Identifying risk factors for intimate partner homicide through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved (Post doc)
 • Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners: A case control study.
 • Intimate partner homicide. Identifying risk factors for intimate partner homicide through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved, follow up for 2012-2018.

Utvalgte oppdrag

 • 2018 – d.d.      Medlem av regjeringens Partnerdrapsutvalg
 • Referansegruppe for Forskningsprogram om vold i nære relasjoner 2014-2017, NOVA, Justis og beredskapsdepartementet.
 • Medlem av Nasjonalt folkehelseinstitutt utredningsgruppe for opprettelse av drapsregister, etter NOU 2010:3 «Drap i Norge i perioden 2004 – 2009».
 • Medlem av regjeringens Våpenlovutvalg, NOU 2011: 19” Ny Våpenlov”.
 • Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003:31” Retten til et liv uten vold”.
 • Medlem i vitenskapelig komite for European Conference on Domestic Violence (ECDV)
 • Medlem Domestic Homicide Research Network
 • Reviewer for International Association for Forensic Mental Health Services, annual IAFMHS conference

Fagfellevurderinger for: Aggressive Behavior, BMC Women’s Health, International Journal of Forensic Mental Health, Journal of Family Planning and reproduction, Nordic Social Work Research, Psychology of Violence, Social science and medicine, Violence & Victims, Tidsskrift for den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2021). Intimate partner homicide, In John Devaney; Caroline Bradbury-Jones; Rebecca J. Macy; Carolina Øverlien & Stephanie Holt (ed.),  The Routledge international handbook of domestic violence and abuse.  Routledge.  ISBN 9780429331053.  Chapter 24.  s 373 - 386 Vis sammendrag
 • Ørke, Elisabeth Christie; Bjørkly, Stål; Dufort, Mariana & Vatnar, Solveig Karin Bø (2021). Attachment characteristics among women victimized in no, one, and multiple IPV relationships : a case–control study. Violence against Women.  ISSN 1077-8012. . doi: 10.1177/1077801220981157 Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann & Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). Short-term risk assessments in an acute psychiatric inpatient setting : a re-examination of the Brøset Violence Checklist using repeated measurements – differentiating violence characteristics and gender. Archives of Psychiatric Nursing.  ISSN 0883-9417.  35(1), s 17- 26 . doi: 10.1016/j.apnu.2020.11.003 Vis sammendrag
 • Ørke, Elisabeth Christie; Bjørkly, Stål & Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). IPV characteristics, childhood violence, and adversities as risk factors for being victimized in multiple IPV relationships. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605. . doi: 10.1177/0886260520933037 Vis sammendrag
 • Holmboe, Morten; Leer-Salvesen, Kjartan & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del I. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(2), s 114- 130 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-02-02 Vis sammendrag
 • Holmboe, Morten; Leer-Salvesen, Kjartan; Vatnar, Solveig Karin Bø & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del II. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(3), s 263- 280 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-05 Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Roaldset, John Olav; Procter, Nicholas G. & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Risk assessment of imminent violence in acute psychiatry : a step towards an extended model. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology.  ISSN 1478-9949.  31(1), s 41- 63 . doi: 10.1080/14789949.2019.1663898 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Partnerdrap : omfang, tidlig identifikasjon og forebygging, I: Ole Greger Lillevik; Jens Severin Salamonsen & Inge Nordhaug (red.),  Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-51242-9.  Kapittel 15.  s 312 - 329
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of intimate partner homicide to intimate partner homicide-suicide : evidence from a Norwegian National 22-year Cohort. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  36(17-18), s 8231- 8256 . doi: 10.1177/0886260519849656 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2019). The influence of substance use on intimate partner homicide : evidence from a Norwegian national 22-year cohort. International Journal of Forensic Mental Health.  ISSN 1499-9013.  18(2), s 99- 110 . doi: 10.1080/14999013.2018.1525777 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2019). Mandatory reporting of intimate partner violence : a mixed methods systematic review. Trauma, Violence, & Abuse.  ISSN 1524-8380.  22(4), s 635- 655 . doi: 10.1177/1524838019869102 Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Procter, Nicholas; Vatnar, Solveig Karin Bø; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Roaldset, John Olav & Varvin, Sverre (2018). Screening for risk of violence using service users' self-perceptions: A prospective study from an acute mental health unit. International Journal of Mental Health Nursing.  ISSN 1445-8330.  27(3), s 1055- 1065 . doi: 10.1111/inm.12413
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2018). Differences in intimate partner homicides perpetrated by men and women : evidence from a Norwegian National 22-year cohort. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  24(8), s 790- 805 . doi: 10.1080/1068316X.2018.1438433 Vis sammendrag
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2018). Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners : a systematic review. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482.  33(5), s 325- 339 . doi: 10.1007/s10896-018-9952-9 Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Procter, Nicholas; Vatnar, Solveig Karin Bø; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne S.; Roaldset, John Olav & Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS), In  Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.  Oud Consultancy.  ISBN 978-90-827096-0-5.  KAPITTEL.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2017). Intimate partner homicide in Norway 1990–2012 : identifying risk factors through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved. Psychology of Violence.  ISSN 2152-0828.  7(3), s 395- 405 . doi: 10.1037/vio0000100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2017). Intimate partner homicide, immigration and citizenship : evidence from Norway 1990–2012. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  18(2), s 103- 122 . doi: 10.1080/14043858.2017.1394629 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Kap 13 Partnerdrap, I: Pål Grøndahl & Ulf Stridbeck (red.),  Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  Kapittel 13.  s 216 - 223
 • Kirsebom, Birgitte Marie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2014). Partnervoldserfaringer : helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(11), s 951- 960 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2014). An interactional perspective on coping with intimate partner violence : counterattack, call for help, or give in and obey him?. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.  ISSN 1092-6771.  23(9), s 881- 900 . doi: 10.1080/10926771.2014.953716 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2013). Lethal intimate partner violence : an interactional perspective on women's perceptions of lethal incidents. Violence and Victims.  ISSN 0886-6708.  28(5), s 772- 789 . doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-12-00062 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2012). Does separation or divorce make any difference? : an interactional perspective on intimate partner violence with focus on marital status. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482.  27(1), s 45- 54 . doi: 10.1007/s10896-011-9400-6 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2011). Victim of and witness to violence : an interactional perspective on mothers’ perceptions of children exposed to intimate partner violence. Violence and Victims.  ISSN 0886-6708.  26(6), s 830- 852 . doi: 10.1891/0886-6708.26.6.830 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2010). An Interactional Perspective on the Relationship of Immigration to Intimate Partner Violence in a Representative Sample of Help-Seeking Women. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  25(10), s 1815- 1835 . doi: 10.1177/0886260509354511 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2010). Does it make any difference if she is a mother? : an interactional perspective on intimate partner violence with a focus on motherhood and pregnancy. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  25(1), s 94- 110 . doi: 10.1177/0886260508329129 Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2009). An interactional perspective of intimate partner violence: An in-depth semi-structured interview of a representative sample of help-seeking women. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2009). Interactional Aspects of Intimate Partner Violence Result in Different Help-Seeking Behaviors in a Representative Sample of Women. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482.  24(4), s 231- 241 . doi: 10.1007/s10896-009-9224-9 Vis sammendrag
 • Bjørkly, Stål & Vatnar, Solveig Karin Bø (2006). Ny forskning om partnervold mot kvinner, I: Arild Hervik & Stål Bjørkly (red.),  Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006.  Høgskolen i Molde.  ISBN 82-7962-074-5.  Kapittel.  s 28 - 29

Se alle arbeider i Cristin

 • Ottesen, Vibeke Kennair; Syversen, Vibeke Schei; Vatnar, Solveig Karin Bø & Wernø, Ida Lyngstad (2021, 30. mars). Ingen drap hittil i 2021: - Bedre enn en kunne håpe på.  VG.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2021). Intimate partner homicide in Norway – stability or changes in more recent times?. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2021). Partnerdrap i Norge – endringer over tid?. SIFER. 2021-01.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2021). Mandatory reporting of intimate partner violence. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Mæland, Monica & Stoltz, Torkil (2021, 02. februar). Ny forskning: Nedgang i partnerdrap de siste årene. [TV].  NRK.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Mæland, Monica; Syversen, Vibeke; Elster, Kristian; Kolberg, Marit & Mjaaland, Ola (2021, 02. februar). Ny forskning: Nedgang i partnerdrap de siste årene. [Internett].  nrk.no.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Syversen, Vibeke Schei; Bu, Fanny & Hessen, Frida Daae (2021, 10. mai). Seks drap på under én måned – særlig en detalj peker seg ut. [Internett].  tv2.no. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Vingen, Anita (2021, 05. februar). Forska på partnardrap - ser ny tendens.  Romsdals Budstikke.
 • Heidar, Sille; Vatnar, Solveig Karin Bø; Bjørnebekk, Ragnhild & Fange, Per Øyvind (2020, 20. august). De gamle drapsmennene: Druknet, knivstakk, skjøt sine koner. [Internett].  nrk.no.
 • Nesset, Merete Berg & Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). Vurdering av risiko for partnervold. Bruk av verktøyene SARA V3 og PATRIARK i Tromsø.
 • Nesset, Merete Berg & Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). Vurdering av risiko for partnervold: Bruk av verktøyene SARA V3 og PATRIARK i Trondheim.
 • Ottesen, Vibeke Kennair; Vatnar, Solveig Karin Bø; Tømmerdal, Kine F. & Lærum, Gunhild (2020, 23. juli). Drapsforsker om mødre som dreper sin egne barn: - Dette er svært sjeldent.  Romerike Blad.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). Mandatory reporting of intimate partner violence. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). Mandatory reporting of intimate partner violence. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Bjørnebekk, Ragnhild; Riaz, Wasim K. & Øystese, Ida Melbo (2020, 21. juli). 6 drapssaker på 19 julidager.  Aftenposten.
 • Kohn, Ervind; Vatnar, Solveig Karin Bø; Skiphamn, Silje S.; Karlsen, Mina Liavik & Akerbæk, Eva (2019, 20. september). Vi vet ikke om 70% av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn. [Internett].  www.faktisk.no.
 • Leer-Salvesen, Kjartan; Vatnar, Solveig Karin Bø & Holmboe, Morten (2019). Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence. Evidence and Challenges..
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Roaldset, John Olav; Procter, Nicholas G. & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Short-term risk assessment in acute psychiatry: a step towards an extended model. Vis sammendrag
 • Lockertsen, Øyvind; Varvin, Sverre; Færden, Ann & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Short-term risk assessment and imminent violence adjusted for repeated measurements: Differences among diagnostic subpopulations. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2019). Domestic homicide, mental health and substance misuse.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of intimate partner homicide followed by suicide or not : evidence from a Norwegian national 22-year cohort.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2019). Intimate partner homicide followed by suicide : bereaved perspectives. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Holst, Øyvind; Bjørkly, Stål & Friestad, Christine (2019). Som lyn fra klar himmel?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Robbins, Rachel; Bows, Hannah; Baldry, Anna Costanza; Alisic, Eva & Devaney, John (2019). Research findings on domestic homicide.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Solberg, Trine (2019, 01. november). Britisk forsker: Disse 8 fasene går morderen gjennom før partnerdrap.  pluss.nettavisen.no.
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of women with one or multiple IPV relationships regarding previous domestic violence.
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2019). Risk of intimate partner violence by multiple partners : what do we know so far?. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2018). Intimate Partner Homicide and Substance Use: A Norwegian 22-Year Cohort Study.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2018). Partnerdrap immigrasjon og statsborgerskap.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2018). The influence of substance use in intimate partner homicide..
 • Lockertsen, Øyvind; Procter, Nicholas; Vatnar, Solveig Karin Bø; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne S.; Roaldset, John Olav & Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS).
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2017). Kontakt med hjelpe- og behandlingsapparatet i forkant av partnerdrap, I: Amy Østertun Geirdal & Sverre Varvin (red.),  Relasjoner i psykisk helsearbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027906.  Kapittel 6.  s 76 - 93
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2017). Intimate Partner Homicide and Immigration: A Norwegian 22-year Cohort Study.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2017). Intimate Partner Homicide: Evidence from a Norwegian National 22-year Cohort.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2017). Motives of intimate partner homicides perpetrated by men and women: A 22-year cohort study in Norway.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Dödligt väld i nära relationer..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2016). Intimate partner homicide (IPH) in Norway 1990-2012: A mixed methods study of risk factors..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (ed.) (2015). Brukermanual SARA-V3, Vurdering av risiko for partnervold.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2015, 03. desember). Partnerdrap i Norge 1990-2012. [Radio].  NRK radio.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2015, 03. desember). Partnerdrap i Norge 1990-2012.. [TV].  NRK Dagsrevyen og NRK Nyheter.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap..
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner.Hva gjør volden med de utsatte, og hvem er de?Erfaringer i møte med hjelpe- og behandlingsapparatet.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Risikovurdering og risikohåndtering av partnervoldOpplæring i instrumentet SARA.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Risikovurdering og risikohåndtering av partnervoldOpplæring i instrumentet SARA.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Sårbarhetsfaktorer i arbeid med kvinner utsatt for partnervold.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Vold i nære relasjoner. Partnervold.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Vold i nære reløasjoner. Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Voldsbegrepet – ulike forståelser. Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Holst, Øyvind (2014). Foreldreansvar. Hva er barnet best tjent med?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(11), s 941- 943
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2012). An interactional perspective on women's perceptions of lethal intimate partner violence.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2012). Coping with intimate partner violence : an interactional perspective.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2011). Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap : en systematisk litteraturgjennomgang. Rapport / Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst. 2011-2. Vis sammendrag
 • Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2006). Ny forskning om partnervold mot kvinner. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  164(25.09.2006), s 12- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2019 10:05 - Sist endret 24. mai 2019 08:51