Ralf Kirchhoff

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis II
Kontakt
93037991
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Forskning med fokus på reformer, ledelse, styring  og endring  i helsetjenestene. 

Bakgrunn

Cand.polit. og PhD i administrasjon og organisasjonsvitenskap (UiB) på tema tyske sykehusleger i Norge. 

Publikasjoner

 • Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Management and reforms in the Nordic hospital landscape. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  33(5), s 588- 604 . doi: 10.1108/JHOM-07-2018-0183 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Oksavik, Jannike Dyb & Kirchhoff, Ralf (2019). Moralsk stress blant sykepleiere i medisinske og kirurgiske avdelinger. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  9(2), s 118- 127 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-02-05 Vis sammendrag
 • Bøyum-Folkeseth, Linda & Kirchhoff, Ralf (2018). Endringer i klageregler : stor økning i klager etter samhandlingsreformen?, I: Heidi Hogset; Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.),  Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031217.  Kapittel 9.  s 155 - 166 Vis sammendrag
 • Huby, Guro Øyen; Cook, Ailsa & Kirchhoff, Ralf (2018). Can we mandate partnership working? Top down meets bottom up in structural reforms in Scotland and Norway. International Journal of Integrated Care.  ISSN 1568-4156.  26(2), s 109- 119 . doi: 10.1108/JICA-11-2017-0041 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf & Berg, Helen (2016). Bruk av videokommunikasjonsteknologi i hverdags- og/eller telerehabilitering. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11(2), s 174- 183 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57820 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2016). Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 95- 106 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-04 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf & Ljunggren, Birgitte (2016). Aspects of Equality in Mandatory Partnerships - From the Perspective of Municipal Care in Norway. International Journal of Integrated Care.  ISSN 1568-4156.  16(2), s 1- 8 . doi: 10.5334/ijic.2025 Vis sammendrag
 • Brekk, Åge & Kirchhoff, Ralf (2015). Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene?. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 37- 62 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf & Aarseth, Turid (2015). Samhandlingsreformen i Norge. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 3- 12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirchhoff, Ralf; Grimsmo, Anders & Brekk, Åge (2015). Kommuner og helseforetak - ble de enige om noe?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  18(2), s 125- 141 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rutle, Adrian; Fagerland Simonsen, Kent Inge; Schaathun, Hans Georg & Kirchhoff, Ralf (2015). Model-driven software engineering in practice: A content analysis software for health reform agreements. Procedia Computer Science.  ISSN 1877-0509.  63, s 545- 552 . doi: 10.1016/j.procs.2015.08.383 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf & Nesset, Erik (2014). Tyske og norske sykehusleger i Norge - ulike syn på faglig oppdatering?, I:  Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.  Forlag1.  ISBN 978-82-8285-078-0.  fra side 195.  s 195 - 220
 • Kirchhoff, Ralf (2011). Tilhørighet til arbeidsplassen: en komparativ studie av tyske og norske sykehusleger i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(2), s 181- 210 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kirchhoff, Ralf (2010). Forskjeller i opplevelse av arbeidsmiljøet blant norske og tyske overleger i Norge :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  27(1/2), s 87- 104 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Solberg, Mads & Kirchhoff, Ralf (2019). Robotteknologi og helse – en retrospektiv innholdsanalyse av norske avisartikler fra 2000 til 2018.
 • Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Solbjør, Marit & Sogstad, Maren Kristine Raknes (2018). Multimorbidity and patient involvement.
 • Bøyum-Folkeseth, Linda & Kirchhoff, Ralf (2017). Endringer i klageregler – stor økning i klager etter samhandlingsreformen?.
 • Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid & Vik, Erlend (2017). Management and reforms in the Nordic hospital landscape - A literature review.
 • Kirchhoff, Ralf; Kongshaug, Arnhild Vestnes & Vadset, Tove Bjørnland (2017). Self-Assessment of Intensive Care Nurses’ Team Performance Compared with Intensive Care Nursing Students. Prehospital and Disaster Medicine.  ISSN 1049-023X.  32 . doi: 10.1017/S1049023X17005817
 • Haugan, Idun & Kirchhoff, Ralf (2016, 17. juni). Kommunene er uforberedt på velferdsteknologi. [Fagblad].  gemini.no.
 • Huby, Guro Øyen & Kirchhoff, Ralf (2016). Bestemor med brukket rygg i helsetjenestenes hinderløype. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes & Kirchhoff, Ralf (2016). Best mulig forberedt - evaluering av simulatorbasert samtrening i intensiv sykepleie. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall-Lord, Marie Louise; Marhaug, Gudmund; Hoffmann, Bjørn; Ballangrud, Randi; Lunde, Birgitta Hansen; Olsen, Marit; Storli, Marit; Kirchhoff, Ralf; Olsen, Lars André & Reine, Elisabeth (2015). Rapport fra arbeidsgruppe Pasientsikkerhet.
 • Kirchhoff, Ralf (2015). Samhandling i støpeskjeen - kunnskap og forskning om samhandlingsreformen.
 • Kirchhoff, Ralf & Berg, Helen (2015). Scoping review: Hverdagsrehabilitering og videokommunikasjon.
 • Kirchhoff, Ralf & Berg, Helen (2015). Videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering.
 • Kirchhoff, Ralf & Ljunggren, Elin Birgitte (2015). Equality in partnerships. The Coordination Reform in Norway. International Journal of Integrated Care.  ISSN 1568-4156.  15(5) . doi: http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/view/URN:NBN:NL:UI:10-1-116943
 • Ljunggren, Elin Birgitte & Kirchhoff, Ralf (2015). Equality in partnerships: The Coordination Reform in Norway.
 • Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf & Dahl, Berit Misund (2014). Helse og læring. Rapport HiÅ. 5. Vis sammendrag
 • Brekk, Åge & Kirchhoff, Ralf (2014). Hvor ble det av pasientene i samarbeidsavtalene?.
 • Kirchhoff, Ralf & Ljunggren, Elin Birgitte (2014). Kunnskapsglidning: Likeverdig kunnskap i helseforetak og kommuner.
 • Kirchhoff, Ralf & Ljunggren, Elin Birgitte (2014). Towards inter-organizational equality? The Coordination Reform in Norway.
 • Kirchhoff, Ralf (2013). Foreløpige analyseresultat basert på avtaletekstene fra tre tjenesteavtaleområder.
 • Kirchhoff, Ralf (2013). Samarbeidsavtaler til statistikkformål.
 • Kirchhoff, Ralf (2013). Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv.
 • Kirchhoff, Ralf (2013). Tyskland og Norge - to syn på kvalitet i helsesektoren?.
 • Kirchhoff, Ralf & Grimsmo, Anders (2013). Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen - forløpige resultat fra arbeidspakke 1 (avtalene).
 • Kirchhoff, Ralf (2010). Management contexts and their relevance on physicians organizational commitment. A comparative study of German and Norwegian hospital physicians in Norway.
 • Kirchhoff, Ralf (2009). Utenlandske forskere i Norge: ulike erfaringer og noen fellestrekk. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2008). German physicians' perceived working experiences in Sweden and Norway. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2008). Hva er forskning?. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 1
 • Kirchhoff, Ralf (2007). Konfirmasjon ? Styrer pengene ungdommenes verdivalg?. Fri tanke.  ISSN 1500-3388.  (1), s 1 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2007). Konfirmasjonspenger : en undersøkelse om ålesunderes forhold til konfirmasjonspenger.
 • Kirchhoff, Ralf (2007). Tyske og norske leger - når kultur teller/ikke teller. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2006, 23. november). Konfirmasjon ? Styrer pengene ungdommenes verdivalg?. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2005). EU-kontor med fokus på vestnorske interesser. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 1 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf (2002). Hvorfor valgte de HIÅ som studiested? : Studiestart 2002/2003.
 • Kirchhoff, Ralf (1996). Kandidatundersøkelse - høgskolene i Finnmark, våren 1994.
 • Kirchhoff, Ralf (1990). Frikommuneforsøket - En analyse av arbeidstakerorganisasjoners deltakelse og gjennomslag i offentlig prøvevirksomhet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:03 - Sist endret 22. okt. 2018 21:28