Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VPH727 Anvendelse av psykoterapeutiske perspektiv (Vår 2020–Høst 2020)

Om emnet

Avsluttende eksamen i kliniske tema er en muntlig eksamen som er knyttet til følgende alle emner i studiet:

Emne A: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode relatert til psykisk helsearbeid
Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid
Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse
Emne D. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver
Emne E. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse
Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha avansert kunnskap om ulike perspektiver på psykisk lidelse, ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller og kan reflektere kritisk over hvordan disse ivaretar brukeren og pårørendes behov, ressurser og ønsker
 • ha inngående kunnskap og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter
 • ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse gjennom anvendelse av psykoterapeutiske tilnærminger, til meningsskapende og utviklende terapeutiske samspill
 • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden og sosiale kontekst
 • kunne identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial
 • ha kompetanse til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen rolle i hjelperelasjonen, og behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Muntlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 60 Minutter
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 07:22:11