Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ingrid Oline Uthaug
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM301 HMS og beredskapslogistikk (Høst 2019)

Om emnet

HMS som fagområde har som hensikt å forebygge hendelser som skader mennesker, miljø og materiell. I dette kurset gis en innføring i grunnleggende HMS arbeid og praktiske metoder og verktøy i HMS-styring, herunder risikovurderinger, internkontroll og arbeid for en god HMS-kultur.

Beredskap har som formål å redusere konsekvensene for mennesker, miljø og materiell når det oppstår en uønsket hendelse. Tid og ressurser er avgjørende for utfallet. Emnet gir en innføring i grunnleggende beredskapsprinsipper, metoder og arbeidsverktøy. Sentrale tema er dimensjonering av beredskapsressurser, fremføring av ressurser, proaktiv ledelse og samhandling.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
 • Ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
 • Ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
 • Ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Ha kunnskap om hvordan man etablerer en proaktiv, robust og effektiv beredskap
 • Ha kunnskap om identifisering av operasjonell risiko og kartlegging av ressursbehov, herunder tema som eie/leie, fremføring (og tilbakeføring) av ressurser, kommunikasjon og organisering for effektiv utførelse
 • Ha kunnskap om hvordan man utarbeider gode beredskapsplaner
 • Kurset tilfredsstiller de krav gitt i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3, §§ 18, 19 og 20 og kan da av arbeidsgiver godkjennes som pliktig opplæring av verneombud.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, diskusjoner, gruppearbeid, studentpresentasjoner

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

 

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 06:31:33