Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Bjrn Guvg
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM720 Ledelse av verdinettverk (Vår 2019)

Om emnet

Verdikjeder er i virkeligheten verdinettverk og verdisystemer. Nettverk er komplekse sammenstillinger av delvis uavhengige men gjensidig avhengige organisasjoner. Forandinger i nettverkene skjer hele tiden. Kreativitet og forandring er ønsket i enkelte perioder av en organisasjons utvikling, mens i andre perioder eller faser er det viktigere å prioritere struktur og resultat.
Den første del av emnet utfordrer studentene på ledelse og lederstiler. Studentene vil også lære at det er flere enn en virkelighet, og at den virkelighet vi som individer og organisasjoner som en sammenstilling av mange individer, kjenner den, er avhengig av en rekke ulike element.
Å utvikle relevante strategier i forskjellige utviklingssituasjoner krever en forståelse av de strukturer og prosesser som respektivt fremmer eller hindrer utvikling og suksess.
Kunnskap og forståelse av overnevnte prosesser og element er en viktig premiss for effektivt og godt lederskap. Strategiske utfordringer vil på mange måter være en kontinuerlig omstrukturering og integrering av organisasjoner.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG720 – Management of Value Systems 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • vite hvordan man kan forstå og reflektere over forretningsutvikling og ledelse i dag
 • vite hvordan man kan spille i rolle i omstrukturering av verdikjeder, nettverk og verdisystemer
 • vite behovet for og forstå hvilke typer ledelse det er behov for i ulike faser av en bedrifts utviklingssyklus og lære om egen personlighet og lederstil.

Hovedhensikten med emnet er å gi studentene innsikt i prosesser og strukturelle arrangement i organisasjoner som fremmer vekst og utvikling og hvilke som påvirker stagnasjon og kriser, og hva som kan gjøres med det.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:56