2019

Tidligere

Tid: 10. aug. 2020

Varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene har alle blitt sterkt påvirket av koronakrisen som vi nå er inne i. Samtidig må vi alle tenke på grønn omstilling, bærekraft, digitalisering og nye kundepreferanser.

Er din arbeidsplass klar til å møte fremtidens utfordringer?

Tid: 10. aug. 2020

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger og gjennomfører en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Forretningsmodellinnovasjon har en sentral plass i kurset.

Bilde av en 3D-printer
Tid: 10. aug. 2020

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på.

Du vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.