Evaluering av utveksling

Formål:

Primært å kartlegge studentenes erfaring fra utveksling. I tillegg er det ønskelig å få tilbakemelding på hvordan de opplevde ulike sider ved utveksling og om de har forslag til forbedringer. Disse tilbakemeldingene benyttes som en del av evaluering av samarbeid med vertsinstitusjoner og for å forbedre informasjon til utreisende studenter. 

Ansvarlig:

Internasjonal koordinator

Hvordan:

 Ved slutten av (innreisende) eller ved endt opphold (utreisende) blir studentene invitert til en samtale. (Se vedlagt intervjuguide).

Rapportering:

Resultat blir formidlet til aktuelle instanser (studiesjef, biblioteksjef, IT-sjef, Samskipnaden, dekaner, studieledere, forelesere og ledere for studentorganisasjonene). Ved behov blir vertsinstitusjonene kontaktet. 

Vedlegg:

Samtale/evaluering – studentutveksling

Publisert 7. mai 2020 10:32 - Sist endret 7. mai 2020 10:32