Kandidatundersøkelser

Formål:

Primært å kartlegge om kandidatene har fått lønnet arbeid etter endt utdannelse og få kunnskap om ulike sider ved deres arbeidssituasjon. I tillegg er det ønskelig å få en tilbakemelding på hvordan de opplevde ulike sider ved studiesituasjonen og om de har forslag til forbedringer.

Ansvarlig:

Informasjonssjefen i samarbeid med studiesjef og dekaner

Hvordan:

Det settes opp en plan for gjennomføring av kandidatundersøkelser. Kandidatundersøkelsen skal gjennomføres på slutten av høstsemesteret for kandidater uteksaminert på våren. Undersøkelsen gjøres ved å sende ut spørreskjemaundersøkelse (questback) på e-post.

Rapportering:

Resultatet blir oppsummert i en kort rapport  som sendes til avdelingene. Styret og studieutvalget blir orientert om rapporten.

Publisert 7. mai 2020 10:32 - Sist endret 7. mai 2020 10:32