Praksisevaluering for profesjonsutdanningene og videreutdanninger ved avdeling HS

Formål:

Evaluering av praksis er en viktig del av grunnlaget for forbedringsarbeidet og utvikling av praksisstudiet.

Ansvarlige:

Dekan er ansvarlig for at praksisevalueringen finner sted, og hvordan evalueringen gjennomføres. Studieleder er ansvarlig for gjennomføringen av evalueringen.

Hvordan:

Studentene skal minimum evaluere informasjon, forberedelser, motivasjon og mestring, veiledning, læringsutbytte og samarbeid mellom student og høgskolen. Praksisevaluering skjer ved elektronisk standardskjema i LMS. Det er utarbeidet et skjema med minimumsspørsmål, hvor studieleder /studieårsleder /kullansvarlig kan legge til egne spørsmål. Evalueringen skal normalt gjennomføres rett før eller rett etter praksisperioden. Avdelingen kan selv avgjøre om evalueringen skal være obligatorisk.

Evalueringsskjema

Elektronisk skjema ligger i LMS under ”Evaluering”, hvor man også finner retningslinjer og veiledning for bruk. Studentene gjennomfører evalueringen ved at skjemaet gjøres tilgjengelig for de studentene som er oppmeldt til studiet. 

Rapportering:

Studieårsleder /kullansvarlig skal oppsummere evalueringen i en rapport som sendes til studieleder. Rapporten skal oppsummere resultatene og foreslå tiltak. Resultatene inngår i evalueringen av studiet/studieåret. Studieleder/studieårsleder/kullansvarlig skal diskutere resultatene med kullet, og eventuelt med kvalitetsteam/studenttillitsvalgte. 

Publisert 7. mai 2020 10:32 - Sist endret 7. mai 2020 10:32