Studiestartundersøkelsen

Formål:

Studiestartundersøkelsen sendes til årets nye bachelor- og masterstudenter. I denne undersøkelsen spør vi bl.a. om hvorfor de valgte å studere ved HiMolde, om hvilke rekrutteringskanaler som er mest effektive, om erfaringene med åpningsuka og om våre nettsider. Vi knytter dette opp mot ulike studentgrupper vi har, fordelt på bosted, alder og kjønn og studieretning.

Ansvarlig:

Informasjonsenheten i direktørens stab.

Hvordan:

Det settes opp en plan for gjennomføring av undersøkelsen. Studiestartundersøkelsen skal gjennomføres tidlig på høstsemesteret for kandidater som er tatt opp på et nytt studieprogram. Undersøkelsen gjøres digitalt ved bruk av Nettskjema.no.

Rapportering:

Resultatet blir oppsummert i en kort rapport  som sendes til ledergruppen og styret.

Publisert 7. mai 2020 10:34 - Sist endret 7. mai 2020 10:34