Studieopphold i utlandet (2021–2024)

En kan ta fjerde semester i utlandet.  Høgskolen har avtaler med noen få steder som egner seg. Studenten må i god tid ha valgt lærested og hvilke emner som gis der, og som kan godkjennes som del av studieplanen i Molde. De som ikke velger seg utveksling, tar emner i Molde.

 

.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 04:35:03