Master i helseledelse

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
3½ år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2020
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år
Åpner for søking:
1. februar 2020
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNUHøgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Utdanningen skal gi deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Studiet er tilrettelagt for yrkesaktive, og mesteparten av undervisningen er organisert som todagerssamlinger i Ålesund.

Programmets innhold

Master i helseledelse kvalifiserer til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær forskningsaktivitet i egen virksomhet.

Masterprogrammet tilbys som fellesgrad i et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Studiet er samlingsbasertsamlingsbasert over 3,5 år.

Studiet gir perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller i helse- og sosialtjenestene. Kandidatene vil både få en utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal også skape økt forståelse for det endringspresset ledere i helse- og sosialtjenesten står overfor, eksempelvis gjennom sterkere krav til tverrprofesjonell samhandling og kontekstforståelse, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet.

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år). Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.

Les mer om studiet her. (NTNU)

For nåværende studenter

Kontakt

Kontaktperson, HiMolde: Professor Turid Aarseth