Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2017–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i regnskap og revisjon
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. juli 2021 04:36:03