Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2017–2020)

Studiemodell

Høst 2017

Obligatorisk fag

  • ADM100 Organisasjon I 7.5 stp
  • ADM120 Marketing 7.5 stp
  • BØK105 Finansregnskap 1 7.5 stp
  • MAT100 Matematikk 7.5 stp

Vår 2018

Obligatorisk fag

  • ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode 7.5 stp
  • BØK205 Økonomistyring og regnskap 7.5 stp
  • MAT110 Statistikk 1 7.5 stp
  • SØK200 Mikroøkonomi 7.5 stp

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. juli 2021 04:36:03