Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2017–2020)

Studiemodell

Obligatorisk fag

Studiepoeng: 180

Høst 2017

  • ADM100 Organisasjon I (7.5 studiepoeng)
  • ADM120 Marketing (7.5 studiepoeng)
  • BØK105 Finansregnskap 1 (7.5 studiepoeng)
  • MAT100 Matematikk (7.5 studiepoeng)

Vår 2018

  • ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (7.5 studiepoeng)
  • BØK205 Økonomistyring og regnskap (7.5 studiepoeng)
  • MAT110 Statistikk 1 (7.5 studiepoeng)
  • SØK200 Mikroøkonomi (7.5 studiepoeng)

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:17