Programmet tar ikke opp nye studenter

Bachelor i regnskap og revisjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2017
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studiet er under utfasing, og siste opptak av studenter ble gjort høsten 2017, med planlagt fullført grad i 2020.  For studenter som er tatt opp, så henviser vi til eksisterende studiebeskrivelser.

For nåværende studenter

Kontakt