Bachelor i rettsvitenskap

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2021
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2021
Semesteravgift:
NOK 745 pr. semester
Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)

Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)

Programmets innhold

Bachelor i rettsvitenskap gir deg grunnleggende juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister.

I studiet legges vekt både på muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evnen til å vise godt skjønn i vurdering av praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Det legge også vekt på ferdigheter til å kunne finne frem til og forstå relevante rettskilder innenfor forskjellige rettsområder. I tillegg til norsk rett, vil du få kunnskap om internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bacheloren gir videre grunnlag for å forstå samspillet mellom juss og politikk, og å kunne reflektere over myndighetsutøvelse og reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.