English version of this page

Master of Science in Sport Management

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Åpner for søking:
Desember 2018
Ordinær søknadsfrist:
15. april for søkere som er norske statsborgere og søkere som har permanent oppholdstillatelse i Norge.

Programmets innhold

Master of Science in Sport Management vil gi en bredere forståelse og kunnskap om idrett, og introdusere studentene for juridiske, etiske, økonomiske, organisatoriske, historiske, politiske og psykologiske sider ved idretten.
Studentene vil få en bedre forståelse for utvikling og debatt innen idrett
, noe som vil forberede dem til å delta i idrettens beslutningsprosesser i fremtiden.

Master of Science in Sport Management tilbys som en internasjonal mastergrad, med engelsk som undervisningsspråk. Se engelsk side for beskrivelse av programmet.

Kontakt

Studieleder: Solveig Straume

+47 711 95 773

Solveig.Straume@himolde.no