English version of this page

Oppbygging og gjennomføring (2019–2021)

Informasjon om studiet

Master of Science in Sport Management vil gi en bredere forståelse og kunnskap om idrett, og introdusere studentene for juridiske, etiske, økonomiske, organisatoriske, historiske, politiske og psykologiske sider ved idretten.
Studentene vil få en bedre forståelse for utvikling og debatt innen idrett
, noe som vil forberede dem til å delta i idrettens beslutningsprosesser i fremtiden.

Master of Science in Sport Management tilbys som en internasjonal mastergrad, med engelsk som undervisningsspråk. Se engelsk side for beskrivelse av programmet.

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 120

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Seminars in Marketing, Media and Sponsorship

Studiepoeng: 7.5

Høst 2020

  • IDR804-012 Unveiling the mysteries of branding in sports (2.5 studiepoeng)
  • IDR804-013 Sponsorship-linked Marketing (2.5 studiepoeng)
  • IDR804-014 Digital Transformation in Sport Business (2.5 studiepoeng)

Merk:
IDR950 Master`s Degree Thesis går over to semestre: høst og vår.
 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 21:33:14