English version of this page

Oppbygging og gjennomføring (2022–2024)

Informasjon om studiet

Master of Science in Sport Management vil gi en bredere forståelse og kunnskap om idrett, og introdusere studentene for juridiske, etiske, økonomiske, organisatoriske, historiske, politiske og psykologiske sider ved idretten.
Studentene vil få en bedre forståelse for utvikling og debatt innen idrett
, noe som vil forberede dem til å delta i idrettens beslutningsprosesser i fremtiden.

Master of Science in Sport Management tilbys som en internasjonal mastergrad, med engelsk som undervisningsspråk. Se engelsk side for beskrivelse av programmet.

Merk:
IDR950 Master`s Degree Thesis går over to semestre: høst og vår.
 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:38:34