Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år

Kontakt

Studieleder: Solveig Straume

+47 711 95 773

Solveig.Straume@himolde.no

English version of this page

Studieplan for Master of Science in Sport Management (2018–2020)

Informasjon om studiet

I studiets tredje semester avholdes en seminarekke - "Marketing, Media and Sponsorship", som er basert på de behov som idrettsindustrien har. Her utforskes de unike mulighetene for markedsføring i idretten. Fokus er på markedsføring av sport som produkt og bruk av idrett som plattform for markedsføring av ikke-idrettsrelaterte produkter og tjenester. Vi utforsker prinsippene for utvikling, implementering og vedlikehold av medierelasjoner. Seminarene analyserer også sponsing og sponsoraktivitet. Det blir lagt særlig vekt på sponsing som salgsteknikk, dynamikken i salg av sponsorat, undersøkelser av det globale markedet for idrettssponsing og hvordan skape sponsorinntekter for idrettsarrangement og event.

Internship

Vi gir studentene mulighetene for praksis som en integrert del av studieprogrammet i tredje semester. Praksis og seminarer sammen med Masteroppgaven i fjerde semester gir studentene en unik mulighet til å spisse sin kompetanse.

Opptak

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre innen Sport Management, økonomi og administrasjon eller samfunnsvitenskap. Søkere må ha minimum 80 ECTS relatert til en spesialisering relevant for Sport Management, eller en sterk bakgrunn innen økonomi, sosiologi, statsvitenskap, organisasjon eller annen tilsvarende relevant bakgrunn.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Master of Science in Sport Management vil gi en bredere forståelse og kunnskap om lagidrett slik det blir praktisert i internasjonal sammenheng, og introdusere studentene for juridiske, etiske, økonomiske, organisatoriske, historiske, politiske og psykologiske sider innen lagidrett. Studentene vil få en bedre forståelse for utvikling og debatt innen lagidrett som vil forberede dem til å delta i beslutningsprosesser innen idrett.

Master of Science in Sport Management tilbys som en internasjonal mastergrad, med engelsk som undervisningsspråk. Se engelsk side for beskrivelse av programmet.

Jobbmuligheter

Dette masterprogrammet forbereder studentene til arbeid i, eller i relasjon til, idretten. Gjennom dette programmet skal studentene få solid forståelse for og kunnskap om idrettsledelse slik det er praktisert i en europeisk kontekst. Studentene blir introdusert for juridiske, etiske, økonomiske, organisatoriske, historiske, politiske og psykologiske temaer som alle er nødvendige for å møte de krav denne voksende industrien stiller.

Studiemodell

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Seminars in Marketing, Media and Sponsorship

  • IDR804-012 Unveiling the mysteries of branding in sports 2.5 stp
  • IDR804-013 Sponsorship-linked Marketing 2.5 stp
  • IDR804-014 Digital Transformation in Sport Business 2.5 stp

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 04:39:08