English version of this page

Bruk av skolen datamaskiner

Målsetting

IT-senteret tilbyr studentene maskinressurser for at de skal kunne gjennomføre studiene. Rett til brukerkonto har alle fulltidsstudenter, og alle deltidsstudenter som har behov for det.

1. Brukerkontoer

Brukerkontoer er strengt personlig, og må ikke deles av flere eller overdras til andre.

2. Andre brukere

Andre brukeres data er å betrakte som deres private eiendom. Aksess av andre brukeres data skal bare skje dersom det er avtalt med eieren, eller det på annen måte er opplagt at filene er gjort tilgjengelig for alle.

3. Terminalrom

Terminalrom er å betrakte som arbeidsrom der det skal være mulig å konsentrere seg om arbeidet. Spising/drikking er ikke tillatt i terminalrom.

Tilgjengelighet og ev. reservasjoner kunngjøres ved oppslag. Brukere plikter å følge de anvisninger som gis.

Det er ikke tillatt å installere programvare på maskiner uten å ha godkjenning fra IT-senteret. Og, det er strengt forbudt å installere spill eller pornografisk programvare.

4. Ressursbruk

Maskin- og diskressurser er begrenset. Derfor må bruk av lagringsplass på servere begrenses.

Utenomfaglig aktivitet må bare finne sted i den grad den ikke kommer i veien for ordinær bruk av maskiner og utstyr. Bruk av HiMolde sitt utstyr til kommersielle formål er forbudt uten spesiell tillatelse.

5. Nettverk mot verden utenfor

Bruk nettet med omhu.

Sørg for at nettet ikke brukes på en slik måte at det slår tilbake på deg eller høgskolen. Uvettig bruk kan medføre at tjenester o.l. mot nettet blir avstengt.

5.1 Elektronisk post

Alle studenter ved høgskolen får tilgang til elektronisk post.

Elektronisk post må ikke sendes til tilfeldige mottakere eller til adresselister en ikke er autorisert til å bruke.

5.2 Opphavsrett

Når det gjelder å gjøre materiale (lyd, tekst, bilde m.m.) tilgjengelig over internett gjelder følgende: Studenten plikter å undersøke om det som legges ut på sin hjemmeside e.l. er vernede verk. Hvis en finner at materialet er vernet er studenten plitktig til å innhente de nødvendige tillatelser, og er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk uten tillatelse.

5.3 Filoverføring

Det er ikke tillatt å laste ned kommersiell programvare uten tillatelse fra rettighetshaver.

5.4 Andre retningslinjer

Forøvrig gjelder Uninetts etiske retningslinjer og Uninetts retningslinjer for akseptabel bruk.

6. Informasjon

Beskjeder, meldinger og lignende gitt pr. elektronisk post fra IT-senteret eller skolen til grupper av studenter er å betrakte som gitt til hver enkelt personlig.

7. Brudd på retningslinjene

Brudd på disse retningslinjene kan medføre at studenter blir utestengt fra høgskolens dataanlegg.

8. Konklusjon

En generell regel er at ikke alt som er mulig er lov.
Bruk fornuft. Dersom du er i tvil om din bruk av ressursene er i overensstemmelse med reglene og med god skikk og bruk, bør du spørre IT-senteret.

9. Gyldighet/endringer

Disse retningslinjene gjelder for alle studenter. De kan endres i samarbeid med studietillitsvalgte.

Vi ønsker deg velkommen som bruker av IKT-ressursene ved HiMolde

Publisert 15. okt. 2018 19:34 - Sist endret 18. okt. 2018 12:09