English version of this page

Grupperom

Grupperomsbestilling

Regler

  • En studentgruppe må bestå av minimum 2 personer.

  • Hver gruppe kan maksimalt bestille rommet for 4 timer sammenhengende.

  • Det er bare mulig å bestille 1 uke fram i tid.

  • Hvis noen har bestilt rommet og ikke møter opp; Andre kan ta over etter 15 minutter.

  • Studentene må selv vise solidaritet, og følge opp reglene overfor hverandre.

  • Husk å rydde grupperommet etter bruk :-)

Tips

  • Velg tid først, så vil du bare se ledige rom. (Opptatte rom blir ikke vist).

  • Dersom gruppearbeidet er en del av øvingsopplegget; Du må i merknadsfeltet legge inn emne/studieprogram, slik at ev. øvingslærer kan finne dere. 

  • Det finnes også grupperom på biblioteket. 

  • Merk at man kun kan søke opp og legge inn studenter med studentnummer. Navn er ikke synlig i TimeEdit av hensyn til personvern. 

Eksamensperiodene mai og desember

Vi prøver å frigjøre grupperom til studenter i eksamensperioden . Faglærer som har behov for grupperom til undervisning, kan reservere grupperom til sitt kull.  Avdeling HS har vanlige forelesninger i mai/desember og har behov for grupperom enkelte dager. Hvis det ikke finnes ledige grupperom på tidspunktet du ønsker, har du også anledning å sitte og lese i ledige klasserom / lesesaler. 

Publisert 9. okt. 2018 13:26 - Sist endret 19. apr. 2021 11:14