English version of this page

Grupperom

Grupperomsbestilling

Regler

  • En studentgruppe må bestå av minimum 3 personer.

  • Hver gruppe kan maksimalt bestille rommet for 4 timer sammenhengende.

  • Det er bare mulig å bestille 1 uke fram i tid.

  • Hvis noen har bestilt rommet og ikke møter opp; Andre kan ta over etter 15 minutter.

  • Studentene må selv vise solidaritet, og følge opp reglene overfor hverandre.

  • Husk å rydde grupperommet etter bruk :-)

Tips

  • Velg tid først, så vil du bare se ledige rom. (Opptatte rom blir ikke vist).

  • Dersom gruppearbeidet er en del av øvingsopplegget; Du må i merknadsfeltet legge inn emne/studieprogram, slik at ev. øvingslærer kan finne dere. 

  • Det finnes også grupperom på biblioteket. 

  • Merk at man kun kan søke opp og legge inn studenter med studentnummer. Navn er ikke synlig i TimeEdit av hensyn til personvern. 

Eksamensperiodene mai og desember

Vi prøver å frigjøre grupperom til lesesalsplasser i eksamensperioden . I eksamensperioden kan ikke du som student reservere grupperom, men faglærer som har behov for grupperom til undervisning kan reservere grupperom til sitt kull.  Avdeling HS har vanlige forelesninger i mai/desember og har behov for grupperom enkelte dager. 

OBS! Grupperom som er vernet i eksamensperioden til faste leseplasser er: B bygget : B352a, B352b - 354. A bygget : A 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132. Møt opp tidlig og ta grupperom som er ledig. Men husk og sjekk QR koden. Faglærer på HS kan reservere andre grupperom ( ikke de som er vernet) midt på dagen i eksamensperioden. Da må du forlate grupperommet i den tidsperioden det gjelder. Du har anledning å sitte å lese i ledige klasserom.  

Publisert 9. okt. 2018 13:26 - Sist endret 26. mars 2019 12:22