Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kildehenvisninger og referanselister

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 11.02.2013 12:19:53
​​Høgskolen i Molde har utarbeidet en veiledning for skriving av kildehenvisninger og
litteraturlister etter Chicago-stilen, og retningslinjer for bruk av kilder, Se også reglene
som gjelder for opphavsrett.
 

Referanser

Referanser er henvisninger til kilder man har brukt i skriftlige arbeider som rapporter,
artikler, studentoppgaver, avhandlinger, etc. Korrekt bruk av referanser er viktig for alle
typer oppgaver og rapporter, spesielt for å sikre seg mot plagiering.
 

Referanseliste

Referanselisten skal settes opp alfabetisk og skal inneholde alle kildene det er henvist til
i teksten.
 
Vi har laget to eksempler på referanselister; en med hengemarg og en med linjeavstand.
I følge Chicago 16, som er den stilen høgskolen har valgt, skal referanseliste med hengemarg
benyttes. Men studenter som bruker skolens dokumentmaler for oppgaveskriving kan bruke
alternativet med linjeavstand.
 
En referanse skal inneholde all informasjon som er nødvendig for entydig identifikasjon, og
inneholder vanligvis disse elementene:
Forfatter, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted og utgiver.

 

Bruk av sitater

Ved direkte sitat skal sidetall oppgis, og det settes komma mellom årstall og sidetall.

 
Kort sitat: Opptil to linjer
”It is relevant to observe, at this point, that a number of the Spanish Communist leaders
were reluctantly forced to similar conclusions” (Chomsky 2005, 49).

 
Langt sitat: Over to linjer
Lengre sitat plasseres som ”blokksitat” uten anførselstegn, med innrykk fra teksten,
henvisningen følger rett etter sitatet:

 
          Apart from preferences and hopes, which of these conceptions, 
          or which alternative to them, leads us towards the truth about
          human nature? To answer such questions, one most refine and
          elaborate the framework of ideas (Chomsky 2005, 174).

 
Når det refereres til spesielle sidenummer i en bok, f.eks. et kapittel, skal det, selv om det
ikke er et sitat, gjenspeiles i referansen:
Derimot konkluderer Fred Selnes (1998, 320-321) i sin studie med at... 

 

Sekundærkilder - kilder man ikke har lest


 
I utgangspunktet skal man kun sitere kilder man har sett. Dersom originalkilden (primærkilden)
ikke er tilgjengelig må man i noen tilfeller ty til "sitert i". Oppgi primærkilden i teksten.
Henvisningen i teksten må inkludere "sitert i", årstall og sidetall for hvor primærkilden er nevnt.

 
I referanselisten kan du bare oppgi referanse til den kilden du har lest selv.

 
Eksempel i teksten:
I R. Harrington (1994, sitert i Grøholt, Sommerschild og Garløv, 2008, 123) hevdes det at...

 
I referanselisten:
Grøholt, Berit, Hilchen Sommerschild og Ida Garløv. 2008. Lærebok i barnepsykiatri, 4. utg.
          Oslo: Universitetsforlaget.

 

Muntlige kilder


 
Referanser til muntlig stoff skrives ikke i referanselisten. Der det er nødvendig, kan man bruke
fotnoter til å referere, f.eks. "NRK Dagsrevyen, 20.09.2013", eller gi hele referansen i teksten,
f.eks. ..."intervju med N. N., 20.09.2013"...

EndNote er et verktøy for å høste, registrere, organisere og bruke litteraturreferanser. EndNote er
tilgjengelig for ansatte og masterstudenter ved HiMolde.

 
Sist oppdatert: 27.10.2016 16:20:38
Dele innhold