UTSATT: Fjordkonferansen 2020

Fjordkonferansen 2020, som skulle vore arrangert 18.-19. juni 2020 på Alexandra Hotel i Loen er utsatt til seinare i haust. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Tema i 2020 er "Stadutvikling"

Representantar frå næringsliv, offentleg forvaltning og høgskulane og universiteta i Møre og Romsdal  og Vestland fylke er inviterte til å bidra med føredrag eller artikler om temaet.

Meir informasjon om Fjordkonferansen 2020, om påmelding med meir kan du lese på konferansens heimeside: http://fjordkonferansen.no/

 

Invitasjon til bidrag

Frist for samandrag: 1. mars 2020

Frist for innsending av manuskriptutkast for dei som ønskjer opponent på konferansen: 1. mai 2020  

Les fleire detaljar om innsending av samandrag her: https://fjordkonferansen.no/fjordkonferansen-2020/

Publisert 12. feb. 2020 12:11 - Sist endret 24. mars 2020 15:10