2020

Sist endret 12. feb. 2020 12:10 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 12. feb. 2020 12:10 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 12. feb. 2020 12:22 av Jens Petter Straumsheim

Fjordkonferansen 2020 blir arrangert 18.-19. juni 2020 på Alexandra Hotel i Loen. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Sist endret 12. feb. 2020 12:11 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 17. feb. 2020 09:58 av Jens Petter Straumsheim

Har du matematikkskrekk eller gruer deg som ei bikkje til det obligatoriske ph.d.-kurset i kvantitative metoder? Her er løsningen: Brukervennlig ph.d.- kurs i kvantitative forskningsmetoder og  “mixed methods” (5 SP).