Pågående prosjekt

MANREPORT-IPV

MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at der var et forebyggingspotensiale.

Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Det er sterke meninger både for og imot denne avvergeplikten, men det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er svakt. Formålet med denne studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold, gjennom.

 1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett
 2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap
 3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssjukehus HF, Politihøgskolen, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

   

 

Deltakere

Publikasjoner

 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Skal forske på om partnarvald kan bli avverja. [Internett]. Nrk Møre og Romsdal.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold. [Radio]. Nrk Møre og Romsdal.
 • Holmboe, Morten (2022). Tale eller tie: Om taushetsplikt, avvergingsplikt og varslingsplikt.
 • Ellingseter, Tore & Holmboe, Morten (2022). Hjelpetelefoner. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Holmboe, Morten (2021). Avvergingsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid om utsatte barn og unge .
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Avvergeplikt i møte med partnervold. . [Radio]. Radio Volda.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Avvergeplikt i møte med partnervold. [Radio]. NRM Møre og Romsdal.
 • Holmboe, Morten (2021). Avvergingsplikt, taushetsplikt, opplysningsrett.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2021). Intimate partner homicide in Norway – stability or changes in more recent times?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2022 13:35 - Sist endret 26. jan. 2022 13:36