Pågående prosjekt

MANREPORT-IPV

MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at der var et forebyggingspotensiale.

Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Det er sterke meninger både for og imot denne avvergeplikten, men det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er svakt. Formålet med denne studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold, gjennom.

 1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett
 2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap
 3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssjukehus HF, Politihøgskolen, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

   

 

Deltakere

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingseter, Tore & Holmboe, Morten (2022). Hjelpetelefoner. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Skal forske på om partnarvald kan bli avverja. [Internett]. Nrk Møre og Romsdal.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold. [Radio]. Nrk Møre og Romsdal.
 • Holmboe, Morten (2022). Tale eller tie: Om taushetsplikt, avvergingsplikt og varslingsplikt.
 • Holmboe, Morten (2022). Taushetsplikt, avvergingsplikt og meldeplikt til politiet –(Tale eller tie).
 • Holmboe, Morten (2022). Avvergingsplikt og straffeloven § 5 om norsk jurisdiksjon.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Meldeplikt og avvergeplikt. Empiriske, etiske og juridiske betraktninger.
 • Pilskog, Veronica (2022). Science communication to health professionals - May one size fit all? .
 • Pilskog, Veronica (2022). Forskingskommunikasjon: kva er det og korleis skal eg forske på det?
 • Ørum, Ingrid Løining & Holmboe, Morten (2022). Viktig sak om grensen mellom «kjæreste» og «samboer» står for Høyesterett. Rett24.
 • Holmboe, Morten (2022). Avvergeplikt.
 • Holmboe, Morten (2022). Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og avvergeplikt.
 • Holmboe, Morten (2022). Tale eller tie: Om avvergingsplikt og taushetsplikt.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt for medarbeidere på RSS.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2022). Avvergeplikt i møtet med partnervold - MANREPORT-IPV.
 • Elgaaen, Vilde; Milli, Øystein; Vatnar, Solveig Karin Bø; Finanger, Hanne & Ruud, Tor-Erling Thømt (2022). Krimpodden : mor og datter drept i Kristiansand. [Internett]. vg.no.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2022). Vold i nære relasjoner.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø (2022). Partnerdrap i et forebyggingsperspektiv .
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Finanger, Hanne & Sollund, Sigrid (2022). Kvinnedrap i nære relasjoner. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Kristiansen, Susanne Thon & Kippernes, Mari (2022). Skal forske på forebygging av partnervold. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik; Vatnar, Solveig Karin Bø; Fossum, Ane; Birkeland, Inger Elise; Stensland, Sveinung & Thorsvik, Ingvild Wetrhus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner. [Internett]. nrk.no.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Brevik, Thea Beate; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2022). Mandatory reporting of IPV - pre-and post-test of awareness, attitudes, and experience among service providers participating in an educational intervention.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2022). Skal ha trua med å skjære av tissen til gut. [Internett]. NRK Møre og Romsdal.
 • Ørum, Ingrid Løining (2022). Nordisk workshop for strafferett, Ph.d.-presentasjon.
 • Nordby, Christine (2022). Avvergeplikt i møte med partnervold.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid om utsatte barn og unge .
 • Holmboe, Morten (2021). Avvergingsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Avvergeplikt i møte med partnervold. . [Radio]. Radio Volda.
 • Leer-Salvesen, Kjartan (2021). Avvergeplikt i møte med partnervold. [Radio]. NRM Møre og Romsdal.
 • Holmboe, Morten (2021). Avvergingsplikt, taushetsplikt, opplysningsrett.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Friestad, Christine & Bjørkly, Stål (2021). Intimate partner homicide in Norway – stability or changes in more recent times?
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2021). Mandatory reporting of intimate partner violence .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2022 13:35 - Sist endret 26. aug. 2022 10:20