Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen (VIS) er et forsknings- og undervisningsprosjekt som undersøker skolen som inkluderingsarena, med empirisk utgangspunkt i vernepleierens arbeid i den norske velferdsstatens skole.

Forskningsgruppeledere

Ingrid Johnsen Hogstad picture Ingrid Johnsen Hogstad E-post: Ingrid.J.Hogstad@himolde.no Telefon: +4771195824 Sandra Marie Weltzien picture Sandra Marie Weltzien E-post: sandra.m.weltzien@himolde.no Telefon: +4771195938

Prosjektet handler både om profesjonsutøvelse for vernepleiere i skolen og om skolen som inkluderings- og oppvekstarena, og har flere delmål:

- å kartlegge vernepleierens profesjonsutøving i skolen regionalt og nasjonalt: hvilken rolle de har i individ-, gruppe- og organisasjonsrettede tiltak, og hvordan de inngår i samarbeid med andre profesjonsgrupper

- bidra i utvikling av teori- og metode for miljøterapeutisk arbeid i skolen

- undersøke om tilstedeværelse av vernepleieren og andre BSV-ere i skolen kan ha betydning for rapportert forekomst av psykiske helseplager blant elever.

- oppnå bedre forståelse av hvordan vernepleierens profesjonsutøving i skolen kan bidra i inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Dette betyr å forstå samfunnsinteresser som står på spill og utgjør betingelser for profesjonsutøvelse, og videre hvordan vernepleierens profesjonsutøvelse er med på å betinge barns muligheter til deltakelse i skolen.

Prosjektet startet opp høsten 2021 og er planlagt å fortsette til 2027. Vernepleierstudenter i 3.år er forskningsassistenter og samler inn data gjennom sin fordypningspraksis i skole (skoleårene 21/22 og 22/23).

Deltakere

Emneord: Vernepleierutdanning, vernepleie, praksisstudier, skole, oppvekst, inkludering, miljøterapi, BSV-ere
Publisert 18. juni 2021 13:57 - Sist endret 25. nov. 2022 09:30