Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen er et forsknings- og undervisningsprosjekt som har som mål å kartlegge hvordan vernepleiere arbeider ved et utvalg skoler i regionen Møre og Romsdal. Vernepleierstudenter i 3.år er forskningsassistenter og samler inn data gjennom sin fordypningspraksis i skole. Metodikken vil involvere intervjuer, korte spørreskjema, loggbok og dokumentanalyser. Datamaterialet vil blir brukt i både kvalitative og kvantitative analyser og gjennomføres både for enkeltskoler og på tvers av skoler. Prosjektet kan være en forløper til større nasjonale kartlegginger av vernepleierens arbeid i skolen. 

Prosjektet vil etter planen startes opp i studieåret 21/22.

Forskningsgruppeledere

Camilla Farstad Eek picture Camilla Farstad Eek E-post: camilla.f.eek@himolde.no Telefon: +4771195897 Ingrid Johnsen Hogstad picture Ingrid Johnsen Hogstad E-post: Ingrid.J.Hogstad@himolde.no Telefon: +4771195824 Sandra Marie Weltzien picture Sandra Marie Weltzien E-post: sandra.m.weltzien@himolde.no Telefon: +4771195938

Bakgrunn

Vernepleiere inntar skolen i stadig større grad. FO rapporterer fra sin medlemsundersøkelse at 8 prosent av deres medlemmer som er vernepleiere jobber i skolen, og 1 prosent i barnehage (Vernepleierundersøkelsen 2017). Vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Molde har erfaring fra kontakt med skoler hvor de har vernepleiere gjennom praksisstudier. Studenter er i praksis i skole både på førsteåret, i praksisen VPLP02 Oppvekst og inkludering (7 uker) og i fordypningspraksisen på tredjeåret VPLP05 (11 uker). Inntrykket fra Høgskolen i Moldes kontakt med skolefeltet er at det er store variasjoner fra skole til skole i hvordan vernepleieren brukes: hvordan arbeidet deres er organisert, hvilke arbeidsoppgaver de har og hvilke forventninger som er knyttet til vernepleierens arbeid og rolle i skolen. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å systematisere disse erfaringene.

Problemstillinger

Det kan se ut til å være både behov – og interesse for systematisert kunnskap om vernepleierens arbeid i skolen. Dette prosjektet vil derfor adressere disse forskningsspørsmålene: Hvordan er arbeidet til vernepleierne ved skolen organisert? Hvilke forventninger har skoleledere, lærere, andre miljøterapeuter etc. til vernepleieren? Hvilke arbeidsoppgaver og problemstillinger forventes vernepleieren å befatte seg med?

Søknad fra studenter

Studenter i 3.år ved vernepleierutdanninga (for studieåret 21/22 gjelder dette VeM19) er velkommen til å søke om opptak til prosjektgruppa. Se mer om søknadsprosessen i Canvas eller gjennom direkte kontakt med en av prosjektlederne.

Deltakere

Emneord: Vernepleierutdanning, vernepleie, praksisstudier, skole, oppvekst, inkludering, miljøterapi, BSV-ere
Publisert 18. juni 2021 13:57 - Sist endret 18. juni 2021 13:58