Studentforeninger

Her finner du en oversikt over forskjellige studentforeninger knyttet til Høgskolen i Molde.

  • iStudent-Studentersamfunnet i Molde har et tilbud som spenner fra Åpningsuke, vinteruke og diskotek, til karriereveiledning, idrettsaktiviterer og utflukter. For nye studenter anbefaler vi introduksjonsuken i august. Der vil egne «faddere» ta hånd om deg og bidra til at du får en god start. Facebooksiden til iStudent
     
  • æStudent-Studentersamfunnet i Kristiansund har tilbud til studentene som studerer ved Høgskolesenteret i Kristiansund. De arrangerer egen fadderuke for de nye studentene ved studiestart, arrangerer utflukter og turer gjennom studieåret.
     
  • Studenttinget i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesse- organisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser. Facebooksiden til Studenttinget
Publisert 22. aug. 2018 11:13 - Sist endret 14. aug. 2019 12:11