Sudentforeninger

Her finner du en oversikt over forskjellige studentforeninger knyttet til Høgskolen i Molde.

 
  • iStudent Molde -Studentersamfunnet i Molde har et tilbud som spenner fra Åpningsuke, vinteruke og diskotek, til karriereveiledning, idrettsaktiviterer og utflukter. For nye studenter anbefaler vi introduksjonsuken i august. Der vil egne «faddere» ta hånd om deg og bidra til at du får en god start.
  •  
  • Studenttinget i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesse- organisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.
  •  
  • Dine velferdsbehov tas hånd om av Studentsamskipnaden som er opprettet for at du skal ha det best mulig sosialt, økonomisk, faglig og kulturelt. Studentsamskipnaden står for driften av bokhandel, kantine, studentboliger, barnehage og formidling av studielån.
  •  
  • Studentrådgiver er tilgjengelig for samtaler om personlige, sosiale og praktiske ting.
Publisert 22. aug. 2018 11:13 - Sist endret 22. aug. 2018 11:26