Rekrutteringsdag for helsestudentene

Det manglet ikke på tilbudene da syke- og vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde arrangerte rekrutteringsdag for studentene sine. Behovet for denne kompetansen er stort og etterspørselen likeså. 

På stand for hjemmesykepleien på Bergmo traff vi Beate Hjemli og Gunn Bjørnerem. De mener at det alltid er et stort behov for dyktige sykepleiere.

Studenter med godt rykte

Bergmo Sykehjem søker sykepleiere
Beate Hjemli og Gunn Bjørnerem skryter av studentene ved Høgskolen i Molde. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde​​​​​

- Vi ser at studentene fra HiMolde er veldig flinke og engasjerte. Det er slike studenter vi vil ha. Sykepleierutdanningen i Molde har et veldig godt rykte på seg og begge mener at det arbeidsoppgavene i hjemmesykepleien og ved sykehjemmene er mer komplekse nå enn før. 
- Hjemmesykepleien har blitt veldig spennende den siste tiden. Vi har mange brukere som krever mer behandling. Mange ting en før gjorde på et sykehus gjør en nå hjemme, sier Bjørnerem.


- Det er det samme på sykehjemmet. Det er pasienter med komplekse sykdommer som ligger på sykehjem nå. For å få sykehjemsplass i dag så må en være dårlig. Vi behandler nesten alt på sykehjemmet og da trenger vi folk med kompetanse, forteller Hjemli.

Mange på plass på rekrutteringsdag. Mange arbeidsgivere fikk snakke med mange studenter. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde


Verdifull arbeidserfaring

Men det er ikke bare etter endt studieløp arbeidsgiverne er på jakt etter studentene kan de to fra Molde kommune fortelle. De trenger også vikarer. 
- Alle er velkommen til å jobbe i kommunen og hjemmesykepleien. Vi ser jo om en student har jobbet på Hennes og Mauritz eller sykehjem så får du et fortrinn. Dette øker også ansienniteten din og gir enda mer praksis og mentale knagger å henge undervisningen på.

Vestnes kommune vil ha vernepleiere

Men det er ikke bare sykepleierne som er jaktet på. Det er stor etterspørsel etter personer med vernepleierutdanning. Anna Vollen Balstad kunne fortelle høgskolens utsendte at kommunene nå har 4 medarbeidere i deltidsutdanning og 4 i heltidsutdanning.

Vestnes kommune var på rekrutteringsdag og så blant annet etter vernepleiere
Vestnes kommune er midt i blinken for alle med syke- og vernepleierutdanning. Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde


- Vi har en overflod av sosionomer og trenger flere vernepleiere. Vi rekrutterer også mange fra Sunnmøre og Rauma, men ønsker oss enda flere fra andre siden av fjorden. Vi har også lagt stor vekt på å utdanne de medarbeiderne vi har og gir støtte til utdanningen gjennom å finansiere bøker og gi reisestøtte. 
 

Emneord: sykepleie, vernepleie
Publisert 25. okt. 2018 12:45 - Sist endret 25. okt. 2018 12:45