2021

Sist endret 19. jan. 2021 12:49 av Jens Petter Straumsheim

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Sist endret 12. jan. 2021 14:56 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 21. jan. 2021 09:28 av Jan Ragnvald Eide