2021

Sist endret 18. feb. 2021 10:22 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 18. feb. 2021 10:16 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 18. feb. 2021 10:23 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 19. jan. 2021 12:49 av Jens Petter Straumsheim

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Sist endret 12. jan. 2021 14:56 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 23. feb. 2021 15:35 av Jens Petter Straumsheim

En person som var på besøk i studentboligene på Molde campus sist helg har testet positivt på Covid-19. Det dreier seg om en mutert variant av viruset. Vedkommende er satt i isolasjon sammen med sin nærmeste. HiMolde sitt beredskapsteam har tett og god kontakt med smittevernteamet i Molde kommune.

Sist endret 11. feb. 2021 09:28 av Jens Petter Straumsheim

I dag legger NOKUT frem resultatene fra årets Studiebarometer. Etter en stor oppgang i fjor går Høgskolen i Molde som forventet tilbake i pandemiåret. Tallene er omtrent på nivå med rapporten som kom for 2018.

Sist endret 8. feb. 2021 14:23 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 21. jan. 2021 09:28 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 18. feb. 2021 10:36 av Jan Ragnvald Eide

Vi minnes Distriktshøgskolen i Møre og Romsdal, Molde sin første undervisningsleder, Andreas Bachmann. Andreas døde 11. februar og begraves fra Molde domkirke 24. februar.  I tillegg til å bygge opp det faglige tilbudet ble Andreas sentral i å bygge «DH» i Molde, senere Høgskolen i Molde, som institusjon.

Sist endret 23. feb. 2021 23:02 av Jens Petter Straumsheim

Høgskolen i Molde har i kveld fått bekreftelse fra smitteværnteamet i Molde kommune om at alle nærkontaktene til det positive Covid-tilfellet på Molde Campus har testet negativt.

Sist endret 9. feb. 2021 14:55 av Jens Petter Straumsheim

Professor Gilbert Laporte er tidelt den prestisjetunge Killam-prisen fra Canada Council of Arts for 2021. Laporte har i mange år vært tilsatt som professor II i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Sist endret 10. feb. 2021 15:00 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 8. feb. 2021 08:22 av Jens Petter Straumsheim

Viktig informasjon til alle studenter ved Avdeling for helse- og sosialfag som er ute i praksis.

Sist endret 11. feb. 2021 09:26 av Jens Petter Straumsheim