65 nye studentboliger til Molde Campus

Studentsamskipnaden i Molde får penger til 65 nye studenthybler, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Politikere foran studentboligene på Molde Campus
Foto: Fra venstre:  Samskipnadsdirektør Knut Silseth, høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, moldeordfører Torgeir Dahl (H), Celine Nerland (H), Britt Janne Tennøy (H), Svein Atle Roseth, (Krf), Kjell Vatne (V) og Frode Heimen (V)

- Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

De nye boligene vil komme i samme område som de andre nye studentboligene på Molde Campus.

- Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Ønsker å ha boligene ferdige til neste semester

En offensiv samskipnadsdirektør Knut Silseth sier at de er klar til å starte prosjekteringen med en gang.
- Målsettingen er å ha de klar til semesterstart 2020. De skal bygges oppe på eksisterende parkeringsplass og skal være 4 etasjer høye.

Han forteller til høgskoleavisa Panorama at tilskuddet gjør det mulig å bygge den sjette og siste blokka på eiendommen samskipnaden har på Molde campus.

– Bygningen skal bygges over parkeringsplassen, så det blir to etasjer med parkering under bygningen. Vi har ennå ikke prosjektert løsningen, men det går vi i gang med nå. Dette blir det tredje byggetrinnet på eiendommen. Vi må få en helhet i dette, så jeg tror nok både løsninger og byggemåte blir noe av det samme som vi har der fra før, sier Silseth.

- Viktig for studentbyen Molde

Moldeordfører Torgeir Dahl sier i en kommentar til Romsdals Budstikke at dette er viktig for Molde som studentby.
- Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen i flere år. Jeg er glad for at Molde nok en gang har fått innvilget støtte slik at vi kan få realisert dette viktige prosjektet for studentbyen Molde, sier moldeordfører Torgeir Dahl.
-  Flere studentboliger er et viktig tiltak for å styrke attraktiviteten til HiMolde, sier Dahl.
 

Publisert 27. mars 2019 12:58 - Sist endret 27. mars 2019 12:58