Høgskolestyret er valgt

Resultatet etter styrevalget er klart og det blir store utskiftninger i styret ved HiMolde. Professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen ble valgt inn fra de vitenskapelig ansatte, mens arkiv- og sekretariatleder Merete Ludviksen ble valt inn fra de adminastrativt ansatte. Fra studentene ble Mads Kristiansen og Amalie Nordeid valgt inn.

Detaljene finner du her:

Valgdeltakelse:

 • Studenter          6,4%
 • Teknisk administrative  55,1%
 • Vitenskapelige  57,9%

Styremedlemmer studenter:

 • Mads Kristiansen            91 stemmer
 • Amalie Nordeide            78 stemmer

Varamedlemmer studenter:

 • Bemnet Meselu (1. vara) 26 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Kristoffer H. Thorvaldsen)
 • Kristoffer H. Thorvaldsen (2. vara) 26 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Henrik Rabben Tronstad som også fikk 26 stemmer)

Styremedlemmer vitenskapelige:

 • Ragnhild Michalsen        21 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Lisa Hansson)
 • Kjetil Haugen                  20 stemmer

Varamedlemmer vitenskapelige:

 • Lisa Hansson (1. vara)   21 stemmer
 • Harald Hjelle (2.vara)    15 stemmer

Styremedlem teknisk/administrativt ansatte:

 • Merete Ludviksen          16 stemmer

Varamedlem teknisk/administrativt ansatte:

 • Øystein Nerland             3 stemmer
   
Publisert 12. apr. 2019 08:25 - Sist endret 12. apr. 2019 10:41