Feiring av fullført medforskerkurs

Iver Valved Korsvik og Ole Magnus Oterhals fikk på tirsdag det synlige bevis på at de har bestått kurs i medforsking. «Det er viktig for oss å være en del av samfunnet, sier Ole Magnus Oterhals».

Bilde av kursdeltakere

Iver Valved Korsvik og Ole Magnus Oterhals. Foto: Jan Ragnvald Eide

Kurset er en del av et større prosjekt der personer med utviklingshemming får opplæring i være medforskere. Det nasjonale prosjektet er ledet av May Østby.Hun fortalte at 39 personer har tatt kurset og av dem er 12 medforskere. Prosjektet kunne spore sine røtter helt tilbake til 2011.

Prosjektteamet på Høgskolen i Molde har bestått av Hege Bakken, Ingrid Krohn Aasgård , Ole Magnus Oterhals og Iver Valved Korsvik.

Personer med utviklingshemming har tradisjonelt hatt liten innflytelse på kunnskapsutvikling om egen livssituasjon. Men i de senere år har de politiske føringene endret seg.

Gruppebilde med deltakere på avslutningsseremoni
Fra venstre: Jeanette Varpen Unhjem, Hege Bakken, Ingrid Krohn Aasgård, Iver Valved Korsvik, Ole Magnus Oterhals, May Østby og Hans- Petter Iversen. Foto: Jan Ragnvald Eide

Ole Magnus Oterhals var selv en av talerne på avslutningsseremonien.

"Det er veldig artig å være en del av høgskolen og gå på kurs og være en del av utviklinga. Det er viktig å være en del av samfunnet. Jeg vil berømme de som har fått oss i gang og tatt oss inn her".

Prorektor Jeanette Varpen Unhjem var enig:

"Representasjon er utrolig viktig. Vi har en lang vei å gå. Dette kurset er et viktig virkemiddel for å ta et steg fremover".

Arbeidet med å utvikle og gjennomføre kursene er delvis finansiert av Stiftelsen Dam.

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. sep. 2021 14:18 - Sist endret 4. okt. 2021 12:38