NOKUT-styret godkjente komiteens innstilling

Høgskolen i Molde sitt kvalitetsarbeid ble anbefalt godkjent av NOKUTs sakkyndige komitee. Nå er innstillingen vedtatt i styret.

En smilende studiesjef foran skilt om kvalitetsarbeid.

God grunn til å smile. Studiesjef Sissel Waagbø har sammen med Signe Bugge ledet arbeidet med å få godkjent Høgskolen i Molde sitt kvalitetsarbeid. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) har ansvaret med å føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved universitetene og høgskolene og har nettopp ført tilsyn hos Høgskolen i Molde. Innstillingen ble vedtatt i styret torsdag 22. april.

Ekstra krevende under en pandemi

Tilsynsprosessen for høyskolene i dette tilsynsprosjektet har strukket seg over lengre tid enn normalt. Tilsynene startet tidlig våren 2020, men på grunn av pandemien ble alle institusjonsbesøk utsatt i seks måneder og gjennomført digitalt høsten 2020. Vedtak ble fattet av NOKUTs styre 22. april 2021.

– Tilsyn medfører mye arbeid for institusjonene, og i tillegg har disse høyskolene måttet håndtere pandemien og alt det ekstraarbeidet dette har medført. Vi er derfor veldig glade for at høyskolene melder tilbake at gjennomføringen har gått bra, sier NOKUTs administrerende direktør Kristin Vinje.

– Vi er glade for å se at institusjonene legger vekt på kvalitetsarbeid og læringsmiljø. Høyskolene viser at de arbeider på en god og systematisk måte med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, sier NOKUT-direktøren.

Inviterer til feiring

For å markere dette inviterer Høgskolen i Molde alle studenter og ansatte til kaffe og kake i kantina mellom klokken 11.00 og 13.00, fredag den 23. april. I tillegg vil det være en jazzkonsert mellom klokken 12.00-12.30.

NB! Husk smittevern – hold avstand og vask hender før du forsyner deg! Hvis det er kø og mange folk, må du vente og komme tilbake senere.

 

 

Av Jan Ragnvald Eide
Publisert 22. apr. 2021 13:49 - Sist endret 22. apr. 2021 13:49