Ny runde med smitterverntiltak

Regjeringen har innført flere nasjonale og regionale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten av koronaviruset. Tiltakene trer i kraft fra midnatt av.  Se informasjon fra regjeringen her. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal følge de kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift som blir fastsatt i covid-19-forskriften.

Beredskapsteamet ved HiMolde har hatt møte i dag og sett på hvilke tiltak som må innføres for studenter og ansatte ved våre to campus i Molde og Kristiansund, i lys av de nasjonale og regionale tiltakene. I første rekke gjelder tiltakene i 4 uker, med en ny vurdering etter 2 uker.

Meter'n gjeninnføres og krav om munnbind 

Regelen om at vi skal holde minimum én meters avstand til andre gjelder på nytt.  Der hvor dette ikke er mulig å overholde, skal munnbind benyttes.  Dette gjelder også i undervisningsrom, eksamenslokaler, kantine og andre steder hvor studenter og ansatte oppholder seg.

Tiltak:

  • Munnbind og håndsprit utplasseres på sentrale plasser på begge campus
  • Maks antall i serveringssona i kantina blir 10 personer
  • Registrering av besøkende i kantine gjenninnføres
  • Munnbind skal benyttes i kantina fram til en har funnet en plass å sitte og at avstanden til nærmeste er minimum én meter
  • Trimrommet stenges for all aktivitet inntil videre, da det der er krav om to meters avstand.

Eksamen 

De fleste eksamener ved HiMolde er allerede hjemmeeksamener og vil derfor ikke bli berørt av de nye regelene.  De skriftlige skoleksamenene som gjenstår, alle på sykepleie, arrangeres 13., 14., 15. og 20. desember.  Disse kan, etter det regjeringen skriver, gjennomføres som planlagt, dersom smittevernet er ivaretatt. Detaljert informasjon om gjennomføring av eksamenene vil være tilgjengelig i Canvas og StudentWeb.

Undervisning

Det er fortsatt noe planlagt campusundervisning igjen for vernepleie og sykepleie. Se timeplanen og Canvas for hva som gjelder de enkelte emnene og kullene.

Planlagte arrangement avlyses de neste 4. ukene

Det er gjeninnført regler for hvor mange som kan delta på ulike arrangement, enten de er i privat regi eller offentlige, om det er faste tilviste plasser eller ikke. De gjenstående og planlagte arrangementene for ansatte og studenter, med unntak av eksamener og ferdighetstrening, vil av den grunn avlyses.  Dette gjelder også de to julelunsjene i kantina for studentene og velferdsarrangement for ansatte.

Andre forhold

  • Inntil videre opprettholder vi åpne dører på våre campus.
  • Det skal legges til rette for hjemmearbeid, og de som har behov for det, skal avtale dette med sin nærmeste leder.  Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å jobbe på kontoret, gjerne kan gjøre det.
  • Det vil bli et nytt møte i utvidet beredskapsteam, fredag 10.12.  Her vil det bl.a. bli tatt opp forhold knyttet til semesterstart i januar.
Publisert 8. des. 2021 13:25 - Sist endret 8. des. 2021 13:25