Rettighetsprisen til Solveig Karin Bø Vatnar

Krisesentersekretariatets rettighetspris 2022 ble høytidelig tildelt Solveig Karin Bø Vatnar under årsmøtemiddagen til Krisesentersekretariatet den 26. april.  (Gjengitt med tillatelse fra Krisesentersekretariatet)

Bilde av Solveig Karin Bø Vatnar

(foto: Kristine M. Gutterød)

Vatnar er professor, psykologspesialist og voldsforsker. Hun er tilsatt som professor II ved Høgskolen i Molde. Hun fikk prisen for sitt formidable arbeid gjennom forskning og utredninger for å styrke menneskerettighetene til de voldsutsatte, samt forebygge vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Krisesentersekretariatet gratulerer den verdige prisvinneren – det er en stor ære og glede å gi Solveig Karin Bø Vatnar Rettighetsprisen 2022.

Rettighetsprisen tildeles en aktør, enkeltperson eller virksomhet
som har skilt seg ut i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, hvor målet er å realisere de grunnleggende menneskerettigheter til et liv uten vold.

Nestleder i Krisesentersekretariatets styre, Wanja J. Sæther, sa det slik under overrekkelsen: «Tusen takk for din rake rygg, ditt trygge blikk og din kompetente stemme i en kamp som krever mot, utholdenhet og et håp som aldri dør».

Bø Vatnar mottok diplom og et kunstverk – en skulptur laget av Maria Øverbye

Av Hege Mauroy (Krisesentersekretariatet)
Publisert 3. mai 2022 11:24 - Sist endret 3. mai 2022 11:24