Gode søkertall for Høgskolen i Molde til tross for stor nedgang nasjonalt

Vi må si oss svært fornøyd med søkertallene i år.  Vi går tilbake noe etter vedvarende oppgang de seks foregående årene.  Men tilbakegangen kan forklares med at to av de mest populære studiene ikke er med på Samordna Opptak i år. Deltidsstudiet i sykepleie har ikke opptak i år, mens deltidsstudiet i vernepleie er flyttet over til lokalt opptak, sier rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde.

En smilende og fornøyd rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

 Rektor Steinar Kristoffersen kan smile over at Høgskolen i Molde har gode søkertall. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

Onsdag 27. april legger Samordna Opptak ut den nasjonale oversikten som viser hvor mange som har søkt på studieplass ved landets universitet og høyskoler.  Nesten 136 000 har søkt studieplass gjennom Samordna Opptak.  Dette er betydelig nedgang i forhold til 2021, da tallet var drøyt 154 000 søkere.

Høgskolen i Molde opplever stabile søkertall til de studiene som har opptak i år. Hele 1359 personer har Høgskolen i Molde som sitt førstevalg (mot 1775 i 2021). 
- Om vi tar med søkerne til deltidsstudiet i vernepleie, havner vi på 1543 søkere til våre bachelor- og årsstudier. Det er en tilbakegang fra fjorårets 1775 søkere, men altså mindre enn den nasjonale tilbakegangen. Hadde vi hatt et normalt opptak også til deltid i sykepleie har vi grunn til å tro at søkertallene ville landet på samme nivå som i fjor, og dermed økt markedsandel sier rektor Steinar Kristoffersen.

Logstikk og IT går mest fram

Logistikkstudiene og det nettbaserte årsstudiet går mest fram i forhold til fjorårstallene.  Bachelorstudiene i marin logistikk og petroleumslogistikk, begge i Kristiansund, opplever stor vekst i antall førsteprioritetssøkere med hhv. 53 og 77% vekst sammenlignet med i fjor. Bachelorstudiet i IT og digitalisering har fått en økning på 19% i antallet førstprioritetssøkere. Årsstudiet i IT, er likevel det enkeltstudiet som har flest antall søkere, med 345, mot 322 i fjor.  - Jeg er veldig glad for at IT-bedriftene i regionen nå får stadig bedre muligheter til å finne de prosjektlederne og designer/koderne de trenger sier Kristoffersen.

Bachelorstudiet i rettsvitenskap har 107 søkere i år mot 160 i fjor, noe som er en tilbakegang.  Her er det imidlertid svært mange søkere som har dette studiet på andre-, tredje- eller fjerdeprioritet, som også er viktig dersom man skal kunne fylle opp studieplassene. 

For de øvrige studiene våre i Samordna Opptak er det mindre endringer, sammenlignet med fjoråret.

Også mastergradsutdanningene har god søkning

Tallene fra Samordna Opptak gjelder de som har søkt på enten et bachelor- eller årsstudium. I tillegg har Høgskolen i Molde et solid antall søkere til sine master- og videreutdanninger med 948 norske og 956 internasjonale søkere. I fjor var tilsvarende tall 794 norske og 762 internasjonale søkere.

- Tallene her er vanskelig å sammenligne med tidligere år, siden vi ikke har et opptak til alle studiene hvert eneste år.  Vi ser likevel at det det er gode søkertall til de aller fleste av våre videreutdanninger og mastergradsutdanninger, sier rektor Kristoffersen.

Fakta 

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2022. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere. Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader.  

Lokalt opptak blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.

Kontaktpersoner:

  • Rektor Steinar Kristoffersen, 926 69 831
  • Høgskoledirektør Øyvind Kristoffersen: 922 67 076
  • Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, 957 00 194
  • Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide, 938 73 765

Tabell 1

Søkertall til årsstudier og bachelorstudier, Høgskolen i Molde 2019, 2020, 2021 og 2022.  

Kilde: Samordna opptak 

Studienavn 

2019 

2020 

2021 2022

Sykepleie, bachelor, heltid, Molde

169 

223 

189 181

Sykepleie, bachelor, deltid, Kristiansund

219 

-  

190 -

Vernepleie, bachelor, heltid, Molde

127 

125 

137 131

Vernepleie, bachelor, deltid, Kristiansund

  

288 

171 184 *)

Bedriftsøkonomi, årsstudium, Molde

26 

49 

33 27

Idrett og adventure, årsstudium, Molde

36 

38 

38 24

IT, nettbasert, årsstudium, Nettbasert

225 

326 

297 328

IT, årsstudium, Molde

25 

25 

25 17

Organisasjon og personalledelse, årsstudium. Molde, 

  

26 

40 30

Juss, årsstudium, Molde

51 

57 

- -
Juss og økonomi, årsstudium, Kristiansund     40 24
Rettsvitenskap, bachelor, Molde     160 107

Logistikk og Supply Chain Management, bachelor, Molde

110 

87 

86 84

Økonomi og administrasjon, bachelor , Molde

72 

89 

92 90

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor, Kristiansund 

24 

17 

30 29

Marin logistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

38 

45 

47 72

IT og digitalisering, bachelor , Molde

65 

64 

74 88

Sport Management, bachelor, Molde

52 

48 

44 40

Politikk, juss og administrasjon, bachelor, Molde

58 

49 

50 48

Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

21 

27 

22 39

I alt 

1324 

1583 

1775 1543

*)  Opptaket for 2022 er lagt til Lokalt opptak

Tabell 2

Søkertall til master- og videreutdanninger ved Høgskolen i Molde, 2020, 2021 og 2022

Kilde: Lokalt opptak. SøknadsWeb 

Studienavn 

(Internasjonale søkere i parentes)

2020 

 

2021

2022

Master of Science in logistics 

94

(272)

95

(419)

68

(377)

Master of Science in Sport Management  

25 

(61)

22

(124)

27

(107)

Master of Science in Sustainable Energy Logistics 

14

(96)

23

(159)

15

(151)

Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility  

10

(60)

12

(91)

Videreutdanning Ledelse i helse- og sosialtjenesten

- 190 -

Erfaringsbasert master logistikk  

41 

33 30

Erfaringsbasert master helselogistikk

24 

- 54

Master samfunnsendring, organisasjon og ledelse  

78 

86 81

Master økonomi og administrasjon  

65 

70

48

(230)

Master i helse- og sosialfag del 260 studiepoeng) 

18 

38 31

Master i helse- og sosialfag  (120 studiepoeng)  

19 

- -

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 

115 

- 167

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning 

63 

- 98

Habilitering og miljøarbeid, videreutdanning 

37 

- 32

Master i avansert klinisk sykepleie 

41 

- 52

Trygg legemiddelhåndtering, videreutdanning

29 

51 44

Bærekraftig byutvikling, Molde,

- -
Årsstudium i velferdsteknologi   55 -
Vordsrisikovurdering (frist 1.6.21)   108 127
Offentlig anskaffelse (frist 1.8.21)   13 -

Norske søkere 

670 

794

948
Internasjonale søkere 429 762 956

I alt med norske og internasjonale søkere

1099 

1556 1904

 

Av Jens Petter Straumsheim
Publisert 27. apr. 2022 11:00 - Sist endret 28. apr. 2022 15:21