Plan for gradvis gjenåpning av samfunnet - hva betyr det for HiMolde?

Høgskolen i Molde følger de råd som regjering og helsemyndigheter gir vedrørende håndtering av koronasituasjonen og planer for gjenåpning av samfunnet.  

Tilgang til campus for studenter og ansatte

Fredag 8. mai, kom statsråd Henrik Asheim med oppdaterte råd for sektoren:

"Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift." Les mer her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-utvider-apningen-av-universiteter-hoyskoler-og-fagskoler/id2701511/

Studenter

Fra 12. mai 2020 åpner Høgskolen i Molde for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet, for ikke å bli forsinket i studiene sine. De som har vektige grunner, kan søke om tilgang. Søknadskjema finner du her: https://nettskjema.no/a/soknad-tilgang. Søknad er også nødvendig på grunn av smittesporing.

Noen studenter på helsefag vil få tilgang til Øvingsavdelingen. Se egen informasjon i Canvas til de kullene dette gjelder. Disse studentene skal ikke søke.

Ansatte

For HiMoldes ansatte er nå hovedregelen at man bør møte på arbeidsstedet. Det er smittevernfaglig forsvarlig, gitt vår utforming av arbeidsplasser (cellekontor), måten vi kommer oss frem og tilbake på jobb og det lave smittetrykket i vårt lokalmiljø. Det er imidlertid viktig å presisere at smittevernrådene skal følges (1 meter avstand, håndvask mm) og ansatte i risikogrupper skal være hjemme. Det samme skal enhver ansatt som kjenner et snev av sykdom.

Gruppestørrelse under offentlige arrangement og hjemme

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. HiMolde defineres som offentlig sted. På arrangementer skal personene kunne holde minst en meter avstand til personer som man ikke bor sammen med. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør, som har ansvaret for å ha oversikt over hvem som er til stede, at det er mulig å gjennomføre god hygiene og sørge for at syke personer ikke deltar.

Fra 15. juni planlegger man at denne grensen økes til 200 personer.

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene.

Semesterstart høsten 2020

- Vårt mål er at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med åpne dører til lærestedene. Institusjonene bør planlegge for dette. Det er viktig at institusjonene har gode planer for at studenter i risikogrupper kan opprettholde progresjonen sin i en situasjon med vedvarende smitte i befolkningen.sier statsråd Henrik Asheim.  

For HiMolde betyr dette at vi planlegger for ulike scenarier, men at det for øyeblikket er for tidlig å si noe bestemt vedrørende høstsemesteret 2020. 

 

 

 

Publisert 12. mai 2020 10:13 - Sist endret 27. mai 2020 11:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere