2021

Publisert 8. des. 2021 11:27

Regjeringen har innført flere nasjonale og regionale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten av koronaviruset. Tiltakene trer i kraft fra midnatt av.  Se informasjon fra regjeringen her. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal følge de kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift som blir fastsatt i covid-19-forskriften.

Publisert 16. aug. 2021 12:50

I uke 33 starter et nytt studieår ved Høgskolen i Moldes studiesteder i Molde og Kristiansund.  Vi er forsatt i en pandemi og vi er fortsatt i fase 3 av regjeringens plan for gjenåpning.

Publisert 22. mars 2021 21:11

Vi nærmer oss påske og med den økt mobilitet i befolkningen.  HiMolde tar den pågående smitten i samfunnet på alvor og beredskapsteamet har derfor gjort vedtak om å innføre noen forsterka tiltak  i ukene som kommer.  Dette gjelder særlig for studenter i praksis.

Publisert 12. jan. 2021 15:01

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.