2020

Publisert 29. des. 2020 15:25

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Kristiansund, har beredskapsteamet ved HiMolde, etter anmodning fra Kristiansund kommune, besluttet at all undervisning i Kristiansund kun skal være digital i uke én.  Fra og med 11. januar  er det igjen planlagt å tilby både digital og fysisk undervisning i Kristiansund.

Publisert 17. sep. 2020 09:22

Vårt mål er at du skal få gjennomført dine eksamener på en god måte. Skolen har derfor vurdert at det beste for studentene i høst er at eksamener i hovedsak arrangeres som hjemmeeksamen. Skoleeksamener i september vil foregå som planlagt og ikke endre vurderingsform

Publisert 7. sep. 2020 13:42

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Publisert 15. juni 2020 07:48

I takt med at samfunnet gradvis gjenåpner, vil flere mennesker møtes, og sannsynligheten for smittespredning øker. I denne veilederen finner du konkrete smitteverntiltak som gjelder for all aktivitet i høyskolens lokaler, både i Molde og i Kristiansund.

Publisert 29. mai 2020 13:59

Mange lurer på hvordan studietstarten vil bli til høsten. Her forsøker vi å gi deg som skal studere ved Høgskolen i Molde svar på det du og mange andre lurer på angående studiestart 2020.  

Publisert 25. mai 2020 08:55

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-Utdanning at utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 som en hovedregel bør avlyses.

Publisert 14. apr. 2020 12:42

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Korona (Covid-19).  Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd, ble satt i verk for å beskytte oss.  Plutselig – fra den ene dagen til den neste, ble sosial omgang, undervisning – hele hverdagen vår forandret.

Publisert 27. mars 2020 13:23

Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner. I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser. – Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Publisert 23. mars 2020 11:08

Nå kan studenter søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. – Mange har fått sin økonomiske situasjon snudd på hodet som følge av koronaviruset. Vi jobber på spreng med å finne gode løsninger for studentene. Første steg er å utvide søknadsfristen for å søke om lån og stipend. Det betyr at studenter som har basert seg på inntekter fra jobb, nå vil kunne få utbetalt studiestøtte for januar, februar og mars, og i tillegg være sikret inntekt i april, mai og juni, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).