Oppdatert - Om koronaviruset

Publisert 12. jan. 2021 15:01

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Publisert 29. des. 2020 15:25

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Kristiansund, har beredskapsteamet ved HiMolde, etter anmodning fra Kristiansund kommune, besluttet at all undervisning i Kristiansund kun skal være digital i uke én.  Fra og med 11. januar  er det igjen planlagt å tilby både digital og fysisk undervisning i Kristiansund.