Planer-rapporter

Sist endret 7. okt. 2018 12:05 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 16. mars 2021 13:31 av johe@himolde.no
Sist endret 24. mars 2020 15:43 av johe@himolde.no
Sist endret 7. okt. 2018 12:28 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 10. mai 2019 10:24 av johe@himolde.no
Sist endret 7. okt. 2018 12:11 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 25. mars 2021 09:35 av Jens Petter Straumsheim

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2018 med innspill fra institusjonen og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for institusjonene som inngikk utviklingsavtaler samtidig og i etatsstyringsmøtet. 

Sist endret 7. aug. 2019 11:20 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 10. mai 2019 10:21 av johe@himolde.no