Tove Margrethe Oddtrøen

Bibliotek
English version of this page Stilling
Førstekonsulent
Kontakt
+4771214162
Studiested
Molde
Kontornr.
A3.040

Arbeidsområder

  • Utlån/fjernlån
  • Registrering av høgskolens forskningsaktivitet i Cristin
  • Produksjon av særtrykk og arbeidsnotater
  • Opplæring av studentvakter

Bakgrunn

  • Utdannet bedriftsøkonom ved Handelshøyskolen BI.
  • Ansatt ved Høgskolen i Molde fra 1989-

Verv

  • Medlem i brannvernet
  • Varamedlem i likestillingsutvalget
  • Varamedlem i tilsettingsrådet
Emneord: Cristin, Lån, Fjernlån, Arbeidsnotater, Særtrykk
Publisert 3. sep. 2018 16:03 - Sist endret 18. nov. 2019 10:18