Helene Hoemsnes

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214207
Studiested
Molde
Kontornr.
B-114

Arbeidsområder

Fagansvarlig for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, som drives med midler fra Helsedirektoratet.  
Kommunikasjonsteori og relasjonsteori henger sammen for meg. Jeg er opptatt av den etiske fordringen det er å være den profesjonelle i møte med barn, unge og voksne. Hvordan skal vi møte mennesker slik at de opplever støtte og hjelp til egen utvikling?Jeg har gleden av å holde fokus på bla. barn og unges psykiske helse, samarbeid og koordinering av tjenester og helsefremmende tenkning. 

Mennesker innen autismespekteret har jeg jobbet med i ulike sammenhenger. I den forbindelse ble jeg opptatt av tverrprofesjonelt samarbeid og samhanding. Min masteroppgave fokuserte på hva som fremmer god samhandling i arbeidet med mennesker med Asperger syndrom. 

Jeg underviser ved sykepleierutdanningen innen psykososialt arbeid med barn og unge og Motiverende intervju/ endringsfokusert veiledning. Deltar også i videreutdanning i praksisveiledning. Veiledning er også et av mine interessefelt. 

Jeg har gleden av å delta i nettverk etablert av 10 planansvarlige i Romsdal sammen med Krisesenteret knyttet til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
 

 

Bakgrunn

Jeg har lærerutdanning, 2. avdeling spesial pedagogikk og master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.  I tillegg har jeg følgende phd kurs;  Aggresjon, vold og bruk av tvang, Vitenskapsteori og etikk, Fordypning i kvalitative forskningsmetoder og Samarbeidsbasert forskningsmetodologi.

Jeg har tidligere jobbet blant annet i skoleverket, i voksenhabiliteringstjeneste, barne - og ungdomspsykiatri og som studentrådgiver. Fra 2010 har jeg vært høgskolelektor og fagansvarlig.

Prosjekter

Emneord: Barn og unge, tverrfaglig og tverretatlig, kommunikasjon, samarbeidsorientert forskning

Publikasjoner

 • Hoemsnes, Helene & Stokken, Roar (2019). Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning. I Helgesen, Øyvind; Glavee-Geo, Richard; Mustafa, Ghulam; Nesset, Erik & Rice, Paula Maria (Red.), Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03439-3. s. 419–436. doi: 10.18261/9788215034393-2019-20.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoemsnes, Helene & Hauge, Kari Johanne Westad (2022). Et pedagogisk opplegg gir studenter bedre forståelse av sykepleierrollen . Sykepleien. ISSN 0802-9768. 110. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88135.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Speilvendt klasserom.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Pedagogisk perspektiv på framtidens campus.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Case: ’Good practices’ – tiltak som har skapt god læring og hva som kreves.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Studentaktivt undervisningsrom med kafeoppsett.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Studentaktive læringsformer.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning – tanker om arbeidet og resultatene av forskningen.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Samarbeid med Høgskolen i Volda om "Videotriggere".
 • Hoemsnes, Helene (2019). Presentasjon av foreløpig funn fra arbeid med Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund .
 • Stokken, Roar & Hoemsnes, Helene (2018). Kommunal tenesteinnovasjon utanfrå og ovanfrå - Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med å styrke oppfølgingstilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som har utfordringar knytt til psykisk helse eller rusmiddelbruk i kommunane.
 • Stokken, Roar; Hoemsnes, Helene & Grytten, Mette (2018). Barneblikksatsningen : samskaping for helse. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hoemsnes, Helene & Stokken, Roar (2018). Historiefortelling på tvers av profesjoner.
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? Åndalsnes Avis.
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? Tidens Krav.
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Andestad, Tore & Hoemsnes, Helene (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Tidens Krav.
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056.
 • Andestad, Tore & Hoemsnes, Helene (2018). God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 36–37.
 • Hoemsnes, Helene (2017). Samtale etter kinoforestiling Om kropp og sjel.
 • Hoemsnes, Helene (2016). Bruk av video i undervisning.
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får - eller får du det du trenger? Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. s. 20–21.
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får - eller få det du trenger? Tidens Krav. s. 8–9.
 • Hoemsnes, Helene & Andestad, Tore (2016). Ta det du får,- eller få det du trenger? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock & Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs.
 • Hoemsnes, Helene (2011). Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Hoemsnes, Helene (2020). Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Molde : fokus på pedagogisk utviklingsarbeid . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-293-2.
 • Hoemsnes, Helene (2020). Balansekunst å lede tverrprofesjonelle team? : fagessay . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-289-5.
 • Hoemsnes, Helene (2020). Veiledning og underveisvurdering av skriftlig studentarbeid . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-287-1.
 • Hoemsnes, Helene (2019). Fagansvarlig for en videreutdanning og forsker knyttet til studentenes læring – en mulig kombinasjon? . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-281-9.
 • Stokken, Roar; Dahl, Silje Louise; Andenes, Ellen Madssen & Hoemsnes, Helene (2019). Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund. Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7661-340-7.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-240-6.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bremnes, Helge (2018). Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Møreforsking Molde AS. ISSN 978‐82‐7830‐298‐9.
 • Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-209-5.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 1. feb. 2019 09:44