Marita Christina Susanne Melbye

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195859
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Jeg arbeider i første studieår i bachelorutdanningen i sykepleie, men har også noe undervisning i andre studieår. I tillegg arbeider jeg med simulering.

Faglig interessefelt 

Mine faglige interessefelt er mange, men her kan nevnes: sykepleie til akutt og kritisk syke, simulering, tverrprofesjonelt samarbeid og læringsprosesser. 

Forskning og utviklingsarbeid 

Min masteroppgave handlet om tverrprofesjonell in situ simulering i intensivavdelingen.

Har arbeidet med ulike kliniske utviklings- og forbedringsarbeid :

  • Prosjekt barn som pårørende i Helse Nordmøre og Romsdal/ Helse Møre og Romsdal
  • Pasientsikkerhetsprosjekt i forhold til SVK på intensivavdeling
  • Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdeling
  • Samarbeidsprosjekt Kvalitet og relevans i praksis (NTNU og HMR)

Bakgrunn

1988: Sykepleieutdanning, Vårdhögskolan i Örebro, Sverige

1988- 1990: Sykepleier i akuttmottak ved Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige

1989: Metodekurs i vårdvetenskap, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige

1990- 2019 Sykepleier/Intensivsykepleier, Intensivavdelingen ved Kristiansund sykehus

2006: Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Volda

2008: Videreutdanning i intensivsykepleie, Høgskolen i Ålesund

2012- 2019: Praksisveileder for videreutdanningsstudenter i intensivsykepleie

2015+ 2017: Fasilitatorkurs, Medisinsk Simulatorsenter ved St Olav

2015: Fasilitator for tverrprofesjonell simulering på intensivavdeling

2018: Mastergrad i avansert klinisk sykepleie, NTNU Ålesund

2018- 2019 : Prosjektmedarbeider i samarbeidsprosjektet Kvalitet og relevans i praksisstudier, NTNU Ålesund og HMR

2019: Høgskolelektor ved Høgskolen i Molde

Verv 

2016- 2017: styremedlem i NSFLIS Møre og Romsdal (faggruppe for intensivsykepleiere)

2018: Medarrangør for nettverkssamling SimMidt i Ålesund 

Annet

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/05/parorende-onsker-se-hvordan-vi-ivaretar-intensivpasienten

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/03/som-praksisveileder-ma-jeg-ha-et-godt-verktoy-til-vurdere-studentene

Publikasjoner

  • Melbye, Marita Christina Susanne & Kirchhoff, Ralf (2020). Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiere. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  (3), s 13- 21 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2019 15:05 - Sist endret 23. des. 2020 09:14