Jeanette Varpen Unhjem

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214114
99696923
Studiested
Molde
Kontornr.
B-213

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier (HiNT, 2000) og har videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (HiM, 2007). Jeg har mastergrad i kriminologi (UiO, 2006) og doktorgrad i medisin og helsefag (UiO, 2019).

Jeg har arbeidet som sykepleier innen sikkerhetspsykiatri (Gaustad sykehus, 2001 - 2007) og ved Høgskolen i Molde som høgskolelektor (2008 - 2012, 2018 - 2019) og nå som førsteamanuensis (2019 - d.d.).

Undervisning og veiledning

Eksempler på undervisningstemaer jeg har hatt: kvalitativ metode (fokusgruppeintervju, deltakende observasjon, intervjuer) sosiologi, profesjonssosiologi, profesjonelle grenser, helserisiko i hjelperyrker, og om hjemmeeksamen.

Veileder sykepleiestudenter i praksisstudier og skriving av bacheloroppgave.

Foredrag

Med bakgrunn i doktorgradsarbeidet og videre forskningsarbeid, kan jeg holde foredrag om ulike temaer innen profesjonelle grenser. Noen eksempler på tidligere foredrag:

 • "Two perspectives on dual relationships" (DRHS906) - Forelesning på doktorgradskurs om ulike perspektiver på rollesammenblanding i sykepleier-pasient-relasjoner.
 • "Profesjonelle grenser: Personlige forhold til pasienter" - Foredrag for ansatte ved psykiatrisk poliklinikk
 • "Profesjonell og personlig" - Foredrag for rådene i sykepleieetikk
 • "Profesjonell og privat: Meningsfulle grenser i relasjoner med pasienter i de psykiske helsetjenestene" - Forelesning for studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid

Verv

 • Redaksjonsråd for høgskoleavisen Panorama (2014 - d.d.)
 • Styremedlem i høgskolestyret (2011 - 2015)
 • Prorektor (01.08.2019 - 31.07.2023)

 

Jeanette Varpen Unhjem on ResearchGate

 

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Unhjem, Jeanette Varpen (2020). Accept or decline? : nurses and patients as Facebook friends. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 15. doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.83092en.
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2020). Akseptere eller avvise? : sykepleiere og Facebook-vennskap med pasienter. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 15. doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.83092.
 • Unhjem, Jeanette Varpen; Hem, Marit Helene & Vatne, Solfrid (2018). Encountering ambivalence : a qualitative study of mental health nurses' experiences with dual relationships. Issues in Mental Health Nursing. ISSN 0161-2840. 39(6), s. 457–466. doi: 10.1080/01612840.2017.1416507.
 • Unhjem, Jeanette Varpen; Vatne, Solfrid & Hem, Marit Helene (2018). Transforming nurse-patient relationships : a qualitative study of nurse self-disclosure in mental health care. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(5/6), s. e798–e807. doi: 10.1111/jocn.14191.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 28. juli 2021 11:07